Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

sekretariat@mupb.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06, sekretariat@mupb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cepi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cepi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informáciu č.211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

Zuzana Dinkova <zuzka.dinkova@gmail.com>

Dátum úkonu:

16. október 2019

Dátum doručenia:

16. október 2019

Dobrý deň vážený pán xxxxx xxxxx, vzhľadom na to, že ja, ako tajomníčka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice som do konca týždňa práceneschopná, Vás prosím o zhovievavosť pri dodržaní termínu, ktorý nám plynie v žiadosti o sprístupnenie informácie 211/2000 Z.z. V pondelok 21.10.2019 budem v práci, začnem pracovať na Vašej žiadosti, aby sme Vám ju, čo najskôr elektronicky sprístupnili. Samozrejme, som o Vašej žiadosti informovala pána predsedu komisie OVZ.- Mgr. Mikuláša Krippela, PhD. Napísal stanovisko v tomto znení: "Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia v prípade starostu MČ BA-PB je komisia miestneho zastupiteľstva. V zmysle zákona je tento orgán povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Preto navrhujem, aby Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti povolila sprístupniť oznámenia starostov, ktoré boli podané smerom k tejto komisii, t.j. kreovanej vo volebnom období 2018". Ďakujem za pochopenie. S pozdravom

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

poskytnutie informacie_predlzenie lehoty

Odosielateľ:

Ján Špaček <jan.spacek@mupb.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie Vašej žiadosti. S pozdravom Mgr. Ján Špaček vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy Miestny úrad Trojičné námestie 11 825 61 Bratislava jan.spacek@mupb.sk Tel.: 02 / 402 092 06

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: Sken v prilohe

Odosielateľ:

zuzana.dinkova@mupb.sk

Dátum úkonu:

30. október 2019

Dátum doručenia:

30. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

S pozdravom Mgr. Zuzana Dinková vedúca Matričného úradu a EPO Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Trojičné nám. 11 825 61 Bratislava zuzana.dinkova@mupb.sk tel:02/40209217 From: zuzana.dinkova@mupb.sk Sent: Wednesday, October 30, 2019 10:47 AM To: 'Miki Krippel' Subject: FW: Sken v prilohe Dobrý deň pán xxxxx, V prílohe Vám sprístupňujeme informáciu "Oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch starostu", tak ako nám to dovoľuje zákon č.211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predchádzajúca starostka PhDr. Alžbeta Ožvaldová, nie je povinná odovzdávať 2x oznámenia, vzhľadom k tomu, že pôsobí ako podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, na stránke VUC si jej oznámenie môžete pozrieť. S pozdravom Mgr. Zuzana Dinková Tajomníčka KOVZMI Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Trojičné nám. 11 825 61 Bratislava zuzana.dinkova@mupb.sk tel:02/40209217 From: Dinkova > Sent: Wednesday, October 30, 2019 9:51 AM To: zuzana.dinkova@mupb.sk Subject: Sken v prilohe