Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Vajnory
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

infozakon@vajnory.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava - Vajnory 831 07, infozakon@vajnory.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, riry@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: riry@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Potvrdenie prijatia žiadosti - Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Feketeová Veronika <feketeova@vajnory.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Dobrý deň, Dňa 8.10.2019 bola na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Vajnory doručená Vaša žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom Veronika Feketeová Odd. vnútornej správy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory t.č.: 02/21 29 52 34 Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. The information contained in this e-mail message including its attachments is confidential, is intended solely for the use of the intended recipient, and may be subject to privacy protection, trade secret protection or copyright protection. The contents of the message are the sole responsibility of the Sender. If you have received this message by mistake, please delete the message from your computer system and notify us by replying immediately From: xxxxx xxxxx [mailto:riry@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:33 PM To: infozakon Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava - Vajnory 831 07, infozakon@vajnory.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, riry@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: riry@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

RE: Predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti - Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Feketeová Veronika <feketeova@vajnory.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, v súlade s §17 odsek 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám oznamujeme, že predlžujeme termín na vybavenie Vašej žiadosti doručenej dňa 8.10.2019, o ďalších 8 pracovných dní, a to z dôvodu zložitého vyhľadávania a zberu väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti. Ďakujeme za pochopenie. Príjemný deň. S pozdravom Veronika Feketeová Odd. vnútornej správy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory t.č.: 02/21 29 52 34 Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. The information contained in this e-mail message including its attachments is confidential, is intended solely for the use of the intended recipient, and may be subject to privacy protection, trade secret protection or copyright protection. The contents of the message are the sole responsibility of the Sender. If you have received this message by mistake, please delete the message from your computer system and notify us by replying immediately From: xxxxx xxxxx [mailto:riry@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:33 PM To: infozakon Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava - Vajnory 831 07, infozakon@vajnory.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, riry@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: riry@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Odpoveď - Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Feketeová Veronika <feketeova@vajnory.sk>

Dátum úkonu:

29. október 2019

Dátum doručenia:

29. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť č. 8056/2019, odpoveď OVS-INF/8363/922/2019/FEK – v prílohe Príjemný deň S pozdravom Veronika Feketeová Odd. vnútornej správy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory t.č.: 02/21 29 52 34 Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. The information contained in this e-mail message including its attachments is confidential, is intended solely for the use of the intended recipient, and may be subject to privacy protection, trade secret protection or copyright protection. The contents of the message are the sole responsibility of the Sender. If you have received this message by mistake, please delete the message from your computer system and notify us by replying immediately From: xxxxx xxxxx [mailto:riry@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:33 PM To: infozakon Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava - Vajnory 831 07, infozakon@vajnory.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, riry@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: riry@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx