Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

infozakon@karlovaves.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, exob@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: exob@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

podatelna <podatelna@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Dobrý deň, Vaše podanie sme zaevidovali a pridelili na vybavenie. S pozdravom Nadežda Geislerová, Podateľňa Dňa 8. 10. 2019 o 12:33 xxxxx xxxxx napísal(a): > > Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. > Františka 8, Bratislava - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk > > Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, > exob@mail.chcemvediet.sk > > Dobrý deň, > > na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám > v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: > > Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej > časti podľa zákona 357/2004 > > Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú > adresu: exob@mail.chcemvediet.sk > > V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o > informácie. > > Ďakujem, > > xxxxx xxxxx >

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

žiadosť o informáciu

Odosielateľ:

Katarína Procházková <katarina.prochazkova@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

14. október 2019

Dátum doručenia:

14. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 14. októbra 2019 — Lehota uplynula 29. októbra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň, v zmysle vašej žiadosti vám v prílohe zasielame majetkové priznanie starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktoré je dostupné, a to za rok 2018, podané 29.3.2019. V dôvodu ochrany osobných údajov sme anonymizovali žiadosť v časti týkajúcej sa manžela a neposielame stranu 6 priznania, ktorá obsahuje údaje o manželovi. Maloleté deti p. starostka nemá. S pozdravom -- Mgr. Katarína Procházková, PhD. prednostka prednosta@karlovaves.sk Tel: 02 / 707 11 134 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves Nám. Sv. Františka 8 842 62 Bratislava www.karlovaves.sk