Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

mu@dubravka.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava - Dúbravka 841 02, mu@dubravka.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, deni@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: deni@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Tanglmayerová Romana <mu@dubravka.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Dobrý deň, potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom Romana Tanglmayerová sekretariát prednostu mestská časť Bratislava-Dúbravka Žatevná 2 844 02 Bratislava Tel: 02/6920 2534 Mobil: 0908 291 789 E-mail: romana.tanglmayerova@dubravka.sk Web: www.dubravka.sk ------ Pôvodná správa ------ Od: "xxxxx xxxxx" Komu: mu@dubravka.sk Odoslané: 8. 10. 2019 12:33:05 Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania >Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, >Bratislava - Dúbravka 841 02, mu@dubravka.sk > >Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, >deni@mail.chcemvediet.sk > >Dobrý deň, > >na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám >v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: > >Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej >časti podľa zákona 357/2004 > >Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú >adresu: deni@mail.chcemvediet.sk > >V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o >informácie. > >Ďakujem, > >xxxxx xxxxx >

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Tanglmayerová Romana <mu@dubravka.sk>

Dátum úkonu:

15. október 2019

Dátum doručenia:

15. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 15. októbra 2019 — Lehota uplynula 30. októbra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň pán xxxxx, Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o slobode informácií) Vám Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako povinná osoba podl'a ust. § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií poskytuje informáciu ohl'adne majetkového priznania súčasného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 v prílohe. V ostatnej časti žiadosti povinná osoba vydala Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie, ktoré Vám bolo zaslané do vlastných rúk. S pozdravom Romana Tanglmayerová sekretariát prednostu mestská časť Bratislava-Dúbravka Žatevná 2 844 02 Bratislava Tel: 02/6920 2534 Mobil: 0908 291 789 E-mail: romana.tanglmayerova@dubravka.sk Web: www.dubravka.sk ------ Pôvodná správa ------ Od: "xxxxx xxxxx" Komu: mu@dubravka.sk Odoslané: 8. 10. 2019 12:33:05 Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania >Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, >Bratislava - Dúbravka 841 02, mu@dubravka.sk > >Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, >deni@mail.chcemvediet.sk > >Dobrý deň, > >na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám >v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: > >Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej >časti podľa zákona 357/2004 > >Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú >adresu: deni@mail.chcemvediet.sk > >V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o >informácie. > >Ďakujem, > >xxxxx xxxxx >