Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Obec Opatovce nad Nitrou
  • xxxxx xxxxx
  • 24. marec 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

ocu@opatovcenadnitrou.sk   Otvorený

dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

24. marec 2021

Dátum odoslania:

24. marec 2021

Povinná osoba: Obec Opatovce nad Nitrou, č. 393, Opatovce nad Nitrou 972 02, ocu@opatovcenadnitrou.sk, dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lohe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pani starostky za všetky dostupné roky. Pre prípad potreby pripájam svoj telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lohe@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informácie

Odosielateľ:

ŠIMURKOVÁ Dagmar <dagmar.simurkova@opatovcenadnitrou.sk>

Dátum úkonu:

24. marec 2021

Dátum doručenia:

24. marec 2021

Dobrý deň, Vaša žiadosť bola zaevidované a bude vybavená v lehote predpísanej zákonom. S pozdravom Dagmar Šimurková Referent PAM Obec Opatovce nad Nitrou Obecný úrad č. 393 972 02 Opatovce nad Nitrou --------------------------------------------- Tel.: +421 46 518 60 63 Mobil: +421 905 505 793 Email: ocu@opatovcenadnitrou.sk Email: dagmar.simurkova@opatovcenadnitrou.sk www.opatovcenadnitrou.sk [erb obce] V prípade zasielania osobných a iných citlivých údajov e-mailom, využite prosím šifrovanie, napríklad zaheslovaným súborom *.zip, poprípade anonymizáciu osobných údajov. Heslo k šifrovaným súborom je najlepšie oznámiť iným typom komunikácie napr. v SMS. V opačnom prípade nemôžem zodpovedať za ochranu vami zaslaných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Info zákon - majetkové priznanie

Odosielateľ:

Obecny urad Opatovce nad Nitrou <ocu@opatovcenadnitrou.sk>

Dátum úkonu:

30. marec 2021

Dátum doručenia:

30. marec 2021

Prílohy:

OnN-136-2021 Výzva na doplnenie žiadosti.pdf

Dobrý deň, na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácie "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov" pani starostky za všetky dostupné roky, vám v prílohe posielam Výzvu na doplnenie žiadosti. Prosím o potvrdenie prijatia e-mailu. S pozdravom Jana Cagáňová referentka Obec Opatovce nad Nitrou Obecný úrad č. 393 972 02 Opatovce nad Nitrou --------------------------------------------- Tel.: +421 46 518 60 60 Mobil: +421 911 360 942 Email: ocu@opatovcenadnitrou.sk Email: jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk Web: www.opatovcenadnitrou.sk V prípade zasielania osobných a iných citlivých údajov e-mailom, využite prosím šifrovanie, napríklad zaheslovaným súborom *.zip, poprípade anonymizáciu osobných údajov. Heslo k šifrovaným súborom je najlepšie oznámiť iným typom komunikácie napr. v SMS. V opačnom prípade nemôžem zodpovedať za ochranu vami zaslaných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

ocu@opatovcenadnitrou.sk   Otvorený

dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk   Otvorený

ŠIMURKOVÁ Dagmar <dagmar.simurkova@opatovcenadnitrou.sk>   Otvorený

Dátum úkonu:

30. marec 2021

Dátum odoslania:

30. marec 2021

Povinná osoba: Obec Opatovce nad Nitrou, č. 393, Opatovce nad Nitrou 972 02, ocu@opatovcenadnitrou.sk, dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lohe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 24.03.2021 som formou emailu požiadal Obec Opatovce nad Nitrou o poskytnutie informácie: Majetkové priznania. Dňa 30.03.2021 mi Obec Opatovce nad Nitrou doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som požiadal o všetky „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostov obce Opatovce nad Nitrou za roky 2004-2020, od vstúpenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu do platnosti. Ďakujem, S pozdravom, xxxxx xxxxx

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

OnN-136-2021 - odpoveď

Odosielateľ:

Obecny urad Opatovce nad Nitrou <ocu@opatovcenadnitrou.sk>

Dátum úkonu:

12. apríl 2021

Dátum doručenia:

12. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň, na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácie zo dňa 24. 03. 2021 a doplnenej dňa 30. 03. 2021 vám v prílohe posielam odpoveď. S pozdravom Jana Cagáňová referentka Obec Opatovce nad Nitrou Obecný úrad č. 393 972 02 Opatovce nad Nitrou --------------------------------------------- Tel.: +421 46 518 60 60 Mobil: +421 911 360 942 Email: ocu@opatovcenadnitrou.sk Email: jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk Web: www.opatovcenadnitrou.sk V prípade zasielania osobných a iných citlivých údajov e-mailom, využite prosím šifrovanie, napríklad zaheslovaným súborom *.zip, poprípade anonymizáciu osobných údajov. Heslo k šifrovaným súborom je najlepšie oznámiť iným typom komunikácie napr. v SMS. V opačnom prípade nemôžem zodpovedať za ochranu vami zaslaných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

OnN-136-2021 - odpoveď

Odosielateľ:

Obecny urad Opatovce nad Nitrou <ocu@opatovcenadnitrou.sk>

Dátum úkonu:

12. apríl 2021

Dátum doručenia:

12. apríl 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 12. apríla 2021 — Lehota uplynula 27. apríla 2021.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň, v predchádzajúcom e-maily som vám na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácie zo dňa 24. 03. 2021 a doplnenej dňa 30. 03. 2021 poslala v prílohe odpoveď. Preposielam to ešte raz a zároveň vás prosím o potvrdenia prijatia e-mailu. S pozdravom Jana Cagáňová referentka Obec Opatovce nad Nitrou Obecný úrad č. 393 972 02 Opatovce nad Nitrou --------------------------------------------- Tel.: +421 46 518 60 60 Mobil: +421 911 360 942 Email: ocu@opatovcenadnitrou.sk Email: jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk Web: www.opatovcenadnitrou.sk V prípade zasielania osobných a iných citlivých údajov e-mailom, využite prosím šifrovanie, napríklad zaheslovaným súborom *.zip, poprípade anonymizáciu osobných údajov. Heslo k šifrovaným súborom je najlepšie oznámiť iným typom komunikácie napr. v SMS. V opačnom prípade nemôžem zodpovedať za ochranu vami zaslaných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.