Detail žiadosti

  • Marcheggská 4A
  • Mesto Stupava
  • xxxxx xxxxx
  • 30. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Marcheggská 4A

Adresát:

primator@stupava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

30. marec 2020

Dátum odoslania:

30. marec 2020

Povinná osoba: Mesto Stupava, Hlavná 24/1, Stupava 900 31, primator@stupava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rexa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu, ktorou mesto Stupava odpredalo majetok - budovu na adrese: Marcheggská 4A Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rexa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

lucia.gramblickova@stupava.sk

Dátum úkonu:

31. marec 2020

Dátum doručenia:

31. marec 2020

Dobrý deň, touto cestou potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti v zmysle zákona 211/2000 Z. z., zo dňa 30.03.2020. S pozdravom, JUDr. Lucia Grambličková právnik Mestský úrad Stupava Tel.: +421 2 60200940 Mail: lucia.gramblickova@stupava.sk Web: www.stupava.sk Mesto Stupava Hlavná 1/24 900 31 Stupava Táto správa a jej prílohy sú dôverné. Prosím, narábajte s týmito informáciami ako s dôvernými a nezverejňujte, nekopírujte ani neposielajte tieto informácie bez predchádzajúceho súhlasu mesta Stupava. Ak nie ste adresátom indikovaným v záhlaví tejto správy alebo želaný príjemca, upovedomte, prosím, mesto Stupava odpoveďou na e-mail: zodpovednaosoba@stupava.sk a pôvodnú správu vymažte zo svojho systému. This message and any attachments are confidential. Please treat the information as confidential, and do not disclose, copy or deliver this message to anyone without prior consent of municipality of Stupava. If you are not the addressee indicated in this message or an intended recipient, please notify municipality of Stupava by return e-mail to zodpovednaosoba@stupava.sk and delete the message from your system. Pred Pred vytlačením stránky myslite na životné prostredie ...

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o informácie

Odosielateľ:

lucia.gramblickova@stupava.sk

Dátum úkonu:

1. apríl 2020

Dátum doručenia:

2. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 30.03.2020 bola mestu Stupava (ďalej len "povinná osoba") doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií"). Predmetná žiadosť bola v podateľni povinnej osoby zaevidovaná pod evidenčným číslom 4151/2020. V doručenej žiadosti ste požadovali: 1. Zmluvu, ktorou mesto Stupava odpredalo majetok - budovu na adrese Marcheggska 4A. K predmetnej žiadosti Vám uvádzame nasledovné: 1. Mesto Stupava nemá k dispozícií predmetnú zmluvu a nedisponuje informáciou, že by bolo v minulosti vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na adrese Marcheggska 4A v Stupave. S pozdravom, JUDr. Lucia Grambličková právnik Mestský úrad Stupava Tel.: +421 2 60200940 Mail: lucia.gramblickova@stupava.sk Web: www.stupava.sk Mesto Stupava Hlavná 1/24 900 31 Stupava Táto správa a jej prílohy sú dôverné. Prosím, narábajte s týmito informáciami ako s dôvernými a nezverejňujte, nekopírujte ani neposielajte tieto informácie bez predchádzajúceho súhlasu mesta Stupava. Ak nie ste adresátom indikovaným v záhlaví tejto správy alebo želaný príjemca, upovedomte, prosím, mesto Stupava odpoveďou na e-mail: zodpovednaosoba@stupava.sk a pôvodnú správu vymažte zo svojho systému. This message and any attachments are confidential. Please treat the information as confidential, and do not disclose, copy or deliver this message to anyone without prior consent of municipality of Stupava. If you are not the addressee indicated in this message or an intended recipient, please notify municipality of Stupava by return e-mail to zodpovednaosoba@stupava.sk and delete the message from your system. Pred Pred vytlačením stránky myslite na životné prostredie ...