Detail žiadosti

  • Materiály ohľadom nábrežia
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 14. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Materiály ohľadom nábrežia

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

14. september 2016

Dátum odoslania:

14. september 2016

Dátum doručenia:

15. september 2016

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yxux@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Kópie všetkých materiálov (napr. vo formáte PDF), týkajúcich sa projektov organizácie dopravy nábrežia medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi od roku 2010. 2) Kópie všetkých rozhodntí, vyjadrení a materiálov, týkajúcich sa nábrežia medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi vypracovaných alebo podpísaných p. Silvestrom Čiernikom, riaditeľom sekcie územného plánovania hlavného mesta xxxxx. 3) Vyjadrenie magistrátu k stavbe "Úprava dopravného značenia na ľavobrežnej promenáde v úseku od mostu Lafranconi po most SNP" Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yxux@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Fwd: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Materiály ohľadom nábrežia

Odosielateľ:

ues@bratislava.sk

Dátum úkonu:

16. september 2016

Dátum doručenia:

16. september 2016

Dobrý deň pán xxxxx, týmto potvrdzujem prijatie nižšie uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom podpis Bc. Miriam Cáderová *Útvar vybavovania sťažností a peticií * Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 _E-mail:miriam.caderova@xxxxx.sk _ *Hlavné mesto SR xxxxx * Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx _http://www.xxxxx.sk <%0Ahttp://www.xxxxx.sk%0A>_ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. -------- Preposlaná správa --- Forwarded Message -------- Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Materiály ohľadom nábrežia Dátum: Wed, 14 Sep 2016 13:25:02 +0000 Od: xxxxx xxxxx Pre: ues@xxxxx.sk Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yxux@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Kópie všetkých materiálov (napr. vo formáte PDF), týkajúcich sa projektov organizácie dopravy nábrežia medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi od roku 2010. 2) Kópie všetkých rozhodntí, vyjadrení a materiálov, týkajúcich sa nábrežia medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi vypracovaných alebo podpísaných p. Silvestrom Čiernikom, riaditeľom sekcie územného plánovania hlavného mesta xxxxx. 3) Vyjadrenie magistrátu k stavbe "Úprava dopravného značenia na ľavobrežnej promenáde v úseku od mostu Lafranconi po most SNP" Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yxux@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa 211/2000 Z. z.

Odosielateľ:

"Ing. Rastislav Zeman" <rastislav.zeman@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

27. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Číslo spisu:

MAGS UES 53903/2016 555/2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám v prílohe tejto správy zasielame odpoveď. S pozdravom -- Ing. Rastislav Zeman *Oddelenie dopravy * Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 347 E-mail: rastislav.zeman@xxxxx.sk *Hlavné mesto SR xxxxx* Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk/ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.