Detail žiadosti

  • mzdy
  • Generálna prokuratúra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 4. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: mzdy

Adresát:

GPSR@genpro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum odoslania:

4. september 2019

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, xxxxx - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gagu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Priemerný brutto plat prokurátorov Generálnej prokuratúry a priemerný brutto plat prokurátorov ÚŠP za rok 2018. (vrátane príplatkov a odmien) Informáciu žiada v mene Nadácie xxxxx xxxxx poverený zamestnanec Martin Suchý, trvalým bydliskom Račianska 13, 831 02 xxxxx. Riaditeľkou Nadácie je Zuzana Petková Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gagu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

190904140912342 Potvrdenka po prijatí podania

Odosielateľ:

GPSR@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum doručenia:

4. september 2019

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Lubica.Kvasnovska@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

13. september 2019

Dátum doručenia:

13. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň, v prílohe Vám posielame odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií zo dňa 4.9.2019. S pozdravom Ing. Ľubica Kvasňovská mzdová učtáreň Generálna prokuratúra SR Štúrova 2, 812 85 xxxxx tel. 02/59 532 618 lubica.kvasnovska@genpro.gov.sk