Detail žiadosti

  • nadchod pri Palme
  • Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 19. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: nadchod pri Palme

Adresát:

banovemesto@stonline.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

19. september 2016

Dátum odoslania:

19. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Nové Mesto, Junácka 1, xxxxx - Nové Mesto 832 90, banovemesto@stonline.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mazu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o informácie sa týka nadchodu pre chodcov medzi Račianskou a Podnikovou ul. pru fabrike Palma. 1) Má nachod v správe MČ xxxxx-Nové Mesto? 2) Aké opatrenia pre zachovanie schodnosti a v prospech bezpečnosti chodcov zrealizovala MČ v období medzi 8.6.2016 a 19.9.2016? (každé opatrenie prosím uviesť s dátumom) 3) Aké stavebné a bezpečnostné opatrenia plánuje MČ zrealizovať v priebehu roku 2016 a 2017? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mazu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z. : nadchod pri Palme

Odosielateľ:

ivan.trnavsky@banm.sk

Dátum úkonu:

26. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Číslo spisu:

33740/9548/2016/1N/TRNI

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň v prílohe Vám posielame: Odpoveď - Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z. : nadchod pri Palme. S pozdravom Ing. Ivan Trnavský oddelenie výstavby, investícií a správy majetku MÚ BANM