Detail žiadosti

  • Nájomná zmluva
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • xxxxx xxxxx
  • 27. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nájomná zmluva

Adresát:

infozakon@udzs-sk.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

27. september 2016

Dátum odoslania:

27. september 2016

Dátum doručenia:

30. september 2016

Povinná osoba: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova 5, Bratislava - Staré Mesto 812 62, infozakon@udzs-sk.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, julu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Nájomnú zmluvu so spoločnosťou SAAR spolu so všetkými dodatkami, ktoré sa nenachádzajú v CRZ. 2. Spôsob obstarania tejto zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: julu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

žiadosť o poskytnutie informácie pdľa z. č. 211/2000 Z. z. - odpoveď

Odosielateľ:

"Mgr. " <Adriana.JENCOVA@udzs-sk.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2016

Dátum doručenia:

30. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 30. septembra 2016 — Lehota uplynula 15. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o informácie podľa z. č. 211/2000 Z. z zo dňa 27.09.2016. S pozdravom Adriana Jenčová [Popis: logo mail4] Mgr. Adriana Jenčová Odborný referent Právny odbor tel.+421 2 20856 142 fax.: +421 2 20856 507 e-mail: adriana.jencova@udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |Žellova 2|829 24 Bratislava 25|www.udzs-sk.sk| Upozornenie : Táto správa je dôverná a určená len pre adresáta. Pokiaľ správa nebola určená Vám, nie ste oprávnený ju použiť ani ďalej rozširovať a bezodkladne informujte o doručení odosielateľa. P Prosím, vážte si naše životné prostredie a tento e-mail vytlačte iba vtedy, ak ho naozaj budete potrebovať.