Detail žiadosti

  • Nelegálna reklama Zirkus des Grauens
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 23. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nelegálna reklama Zirkus des Grauens

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

23. august 2016

Dátum odoslania:

23. august 2016

Dátum doručenia:

23. august 2016

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyta@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Priebeh a stav konania (prípadne dôvody nekonania) Magistrátu vo veci Odkazu pre starostu Nelegálna reklama na Herlianskej (https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/28502/nelegalna-reklama-na-herlianskej). Dňa 26.5.2016 bol Magistrátu v rámci aktualizácie podnetu uvedený kontakt na zadávateľa/vlastníka/beneficienta reklamy, takže Magistrát mal možnosť situáciu riešiť priamo s ním. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyta@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Fwd: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nelegálna reklama Zirkus des Grauens

Odosielateľ:

ues@bratislava.sk

Dátum úkonu:

23. august 2016

Dátum doručenia:

23. august 2016

Dobrý deň pán xxxxx, týmto potvrdzujem prijatie nižšie uvedenej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom podpis Bc. Miriam Cáderová *Útvar vybavovania sťažností a peticií * Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 _E-mail:miriam.caderova@xxxxx.sk _ *Hlavné mesto SR xxxxx * Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx _http://www.xxxxx.sk <%0Ahttp://www.xxxxx.sk%0A>_ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. -------- Preposlaná správa --- Forwarded Message -------- Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nelegálna reklama Zirkus des Grauens Dátum: Tue, 23 Aug 2016 08:15:02 +0000 Od: xxxxx xxxxx Pre: ues@xxxxx.sk Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyta@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Priebeh a stav konania (prípadne dôvody nekonania) Magistrátu vo veci Odkazu pre starostu Nelegálna reklama na Herlianskej (https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/28502/nelegalna-reklama-na-herlianskej). Dňa 26.5.2016 bol Magistrátu v rámci aktualizácie podnetu uvedený kontakt na zadávateľa/vlastníka/beneficienta reklamy, takže Magistrát mal možnosť situáciu riešiť priamo s ním. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyta@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť

Odosielateľ:

Jarmila Rigoova <rigoova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o ktorú ste požiadali dňa 23.8.2016. S pozdravom Jarmila Rigóová *Oddelenie správy komunikácií * Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 704 E-mail: jarmila.rigoova@xxxxx.sk *Hlavné mesto SR xxxxx* Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk/ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.