Detail žiadosti

  • o činnosti facebookovej stránke MČ Karlova Ves
  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • xxxxx xxxxx
  • 2. marec 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: o činnosti facebookovej stránke MČ Karlova Ves

Adresát:

infozakon@karlovaves.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

2. marec 2021

Dátum odoslania:

2. marec 2021

Dátum doručenia:

2. marec 2021

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usol@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. počet zablokovaných užívateľov na oficiálnej facebookovej stránke MČ "Karlova Ves" ku dňu podania žiadosti. 2. dôvod, na základe ktorého sa skrývajú (iba skrývanie, nie zmazanie) komentáre užívateľov pred verejnosťou 3. rozhodovací proces, na základe ktorého sa rozhoduje, ktorý komentár bude skrytý 4. podľa akých parametrov a kto posudzuje, že má užívateľ fiktívne meno, na základe ktorého mu môže byť komentár zmazaný 5. počet užívateľov, ktorí majú právo administrátora alebo editora na uvedenej stránke 6. ako informujete užívateľa o dôvode jeho zablokovania 7. ako má užívateľ postupovať keď už bol zablokovaný a nesúhlasí s tým Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usol@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: o činnosti facebookovej stránke MČ Karlova Ves

Odosielateľ:

Dáša Králová <dasa.kralova@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

2. marec 2021

Dátum doručenia:

2. marec 2021

Dobrý deň, vaše podanie bolo zaevidované a pridelené na vybavenie. S pozdravom Dáša Králová Informačná kancelária a podateľňa dasa.kralova@karlovaves.sk Tel: 00421 2 70711252 Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Karlova Ves Nám. Sv. Františka 8 842 62 xxxxx www.karlovaves.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, March 2, 2021 9:48 AM To: infozakon@karlovaves.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: o činnosti facebookovej stránke MČ Karlova Ves Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, usol@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. počet zablokovaných užívateľov na oficiálnej facebookovej stránke MČ "Karlova Ves" ku dňu podania žiadosti. 2. dôvod, na základe ktorého sa skrývajú (iba skrývanie, nie zmazanie) komentáre užívateľov pred verejnosťou 3. rozhodovací proces, na základe ktorého sa rozhoduje, ktorý komentár bude skrytý 4. podľa akých parametrov a kto posudzuje, že má užívateľ fiktívne meno, na základe ktorého mu môže byť komentár zmazaný 5. počet užívateľov, ktorí majú právo administrátora alebo editora na uvedenej stránke 6. ako informujete užívateľa o dôvode jeho zablokovania 7. ako má užívateľ postupovať keď už bol zablokovaný a nesúhlasí s tým Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: usol@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií

Odosielateľ:

Karloveské noviny <redakcia@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

10. marec 2021

Dátum doručenia:

10. marec 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, Mestská časť xxxxx-Karlova Ves ako povinná osoba, Vám poskytuje odpoveď na vašu žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá bola doručená na e-mailovú adresu podatelna@karlovaves.sk dňa 2. 3. 2021. S pozdravom Miroslav Špejl Referát komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou Miestny úrad mestskej časti xxxxx - Karlova Ves miroslav.spejl@karlovaves.sk Tel: + 421 2 707 11 153 Mobil: + 421 940 634 111 [emailPodpis13]