Detail žiadosti

  • Ops 54479
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 10. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ops 54479

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

10. marec 2020

Dátum odoslania:

10. marec 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, aned@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/54479/zle-vyspadovana-cesta-bajkalska-vyjazd-od-jednoty 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: aned@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ops 54479

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

10. marec 2020

Dátum doručenia:

10. marec 2020

Dobrý deň, V zmysle § 14 ods 5. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Ing. Mária Pulcová Ústredná evidencia sťažností Kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 315 maria.pulcova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, March 10, 2020 10:31 AM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ops 54479 Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, aned@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/54479/zle-vyspadovana-cesta-bajkalska-vyjazd-od-jednoty 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: aned@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

23. marec 2020

Dátum doručenia:

23. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Mgr. Michaela Baňasová Oddelenie správy komunikácií Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 767/ 0904 885 605 michaela.banasova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk