Detail žiadosti

  • OpS č. 61846
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 18. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 61846

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

18. september 2019

Dátum odoslania:

18. september 2019

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sovu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/61846/ruzinovska-vertikalna-znacka-chybajuca 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sovu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 61846

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

18. september 2019

Dátum doručenia:

18. september 2019

Dobry den, potvrdzujeme prijatie Vasej ziadosti o informacie. S pozdravom Ing. Mária Pulcová [cid:image001.gif@01D56E05.C0DB7F80] Útvar vybavovania sažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 315 E-mail: maria.pulcova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk <%0ahttp:/www.xxxxx.sk%0a> [cid:image002.gif@01D56E05.C0DB7F80]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlaèou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú urèené výluène adresátovi a môžu by predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výluène osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doruèený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, èi jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutoènosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, September 18, 2019 9:30 AM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 61846 Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sovu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/61846/ruzinovska-vertikalna-znacka-chybajuca 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sovu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

26. september 2019

Dátum doručenia:

26. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň. V prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom Mgr. Michaela Baňasová stanoviská k zákonu č.211/2000 Z.z., sťažnosti, petície, interpelácie, súborné žiadosti a poistné udalosti [cid:image001.gif@01D57477.DCF128A0] Oddelenie správy komunikácií Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 767 E-mail: michaela.banasova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Záporožská 5 851 01 xxxxx - Petržalka http://www.xxxxx.sk/