Detail žiadosti

  • OpS č. 68181
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 9. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 68181

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

9. september 2019

Dátum odoslania:

9. september 2019

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lofof@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/68181/zvalena-znacka-pri-nadjazde-na-devinskej-ceste 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. 3. Dôvod, prečo trvá znovuosadenie jednej dopravnej značky viac ako 4 mesiace. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lofof@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 68181

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

9. september 2019

Dátum doručenia:

9. september 2019

Dobrý deň, pán xxxxx, Potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom, Mgr. Lucia Schusterová [cid:image001.gif@01D56711.9CCAD0A0] Útvar vybavovania sťažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 E-mail: lucia.schusterova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk [cid:image002.gif@01D56711.9CCAD0A0]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. otvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, September 9, 2019 12:40 PM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 68181 Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lofof@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikol Magistrát v súvislosti s neriešeným podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/68181/zvalena-znacka-pri-nadjazde-na-devinskej-ceste 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje Magistrát vykonať pre vyriešenie tohto podnetu. 3. Dôvod, prečo trvá znovuosadenie jednej dopravnej značky viac ako 4 mesiace. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lofof@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

Žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. - oznámenie o postúpení žiadosti

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

16. september 2019

Dátum doručenia:

16. september 2019

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň. Dňa 09.09.2019 bola Magistrátu hlavného mesta doručená Vaša žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. vo veci zvalenej značky pri nadjazde na Devínskej ceste 2. V prílohe Vám zasielame oznámenie o postúpení Vašej žiadosti. S pozdravom Mgr. Michaela Baňasová stanoviská k zákonu č.211/2000 Z.z., sťažnosti, petície a poistné udalosti [cid:image001.gif@01D56C66.F640E610] Oddelenie správy komunikácií a stavebných činností Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 767 E-mail: michaela.banasova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Záporožská 5 851 01 xxxxx - Petržalka http://www.xxxxx.sk/

Nová povinná osoba
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

16. september 2019

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie - zvalená značka na Devínskej ceste.

Odosielateľ:

Tomek <tomek@starz.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2019

Dátum doručenia:

20. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň p. xxxxx xxxxx, v prílohe Vám zasielame informáciu ohľadom sprístupnenia informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - zvalená značka pri nadjazde na Devínskej ceste 2. Súčasťou informácie je fotodokumentácia osadenia zvalenej značky. S pozdravom --