Detail žiadosti

  • OpS č. 77005
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 17. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 77005

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum odoslania:

17. október 2019

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kolu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Informáciu aké kroky a kedy presne (dátumy) vykonal Magistrát, resp. Oddelenie správy komunikácií v súvislosti s "riešením" podnetu https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/77005/pristavna-cyklotrasa-poskodena od 3.9. kedy bolo OSK o podnete informované do 17.10. kedy OSK zistilo, že predmetnú cyklotrasu nespravuje a podnet preposlalo na STARZ. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kolu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 77005

Odosielateľ:

"Mgr." <lucia.schusterova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Dobrý deň, pán xxxxx, potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom, Mgr. Lucia Schusterová [cid:image001.gif@01D584F5.75E53FF0] Útvar vybavovania sťažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 E-mail: lucia.schusterova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk [cid:image002.gif@01D584F5.75E53FF0]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Thursday, October 17, 2019 10:40 AM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: OpS č. 77005 Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kolu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Informáciu aké kroky a kedy presne (dátumy) vykonal Magistrát, resp. Oddelenie správy komunikácií v súvislosti s "riešením" podnetu https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/77005/pristavna-cyklotrasa-poskodena od 3.9. kedy bolo OSK o podnete informované do 17.10. kedy OSK zistilo, že predmetnú cyklotrasu nespravuje a podnet preposlalo na STARZ. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kolu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

28. október 2019

Dátum doručenia:

28. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň. V prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom [cid:image001.gif@01D58D8A.FD3B41A0] Oddelenie správy komunikácií Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 767 E-mail: michaela.banasova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Záporožská 5 851 01 xxxxx - Petržalka http://www.xxxxx.sk/