Detail žiadosti

  • Pamiatkový objekt - Svätý Jur
  • Ministerstvo kultúry SR
  • xxxxx xxxxx
  • 18. apríl 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Pamiatkový objekt - Svätý Jur

Adresát:

info@culture.gov.sk   Otvorený

mksr@culture.gov.sk   Odmietnutý email

Dátum úkonu:

18. apríl 2020

Dátum odoslania:

18. apríl 2020

Povinná osoba: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, xxxxx - Staré Mesto 813 31, mksr@culture.gov.sk,info@culture.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, enaji@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Prečo MK SR odmietlo kúpiť pamiatkovo chránený objekt synagógy Svätý Jur? 2) Uveďte plné meno, funkciu zamestnancov MK SR, ktorí o objekte komunikovali a odmietli túto kúpu. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: enaji@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácií - sprístupnenie

Odosielateľ:

Bednáriková Eva <eva.bednarikova@culture.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. apríl 2020

Dátum doručenia:

23. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, v prílohe Vám sprístupňujeme žiadané informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom PhDr. Eva Bednáriková, CSc. kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu [cid:image001.png@01D29BF1.7E0758C0] Nám. SNP č. 33 | 813 31 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 20 482 216 | eva.bednarikova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk