Detail žiadosti

  • Parkovacie miesto pred priechodom - Solivarská
  • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
  • xxxxx xxxxx
  • 4. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovacie miesto pred priechodom - Solivarská

Adresát:

michal.szeiff@minv.sk   Odoslaný

lucia.mihalikova@minv.sk   Odoslaný

tatiana.kurucova@minv.sk   Odmietnutý email

krpzba@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

4. marec 2020

Dátum odoslania:

4. marec 2020

Povinná osoba: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, xxxxx - Staré Mesto 812 28, krpzba@minv.sk, tatiana.kurucova@minv.sk, michal.szeiff@minv.sk, lucia.mihalikova@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mujo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: v súvislosti s podnetom https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/45392/parkovanie-pred-priechodom na portáli OdkazPreStarostu.sk žiadam o nasledovné informácie: 1. Jedná sa o schválené dopravné značenie? 2. Ak áno, žiadam o sprístupnenie rozhodnutia o určení dopravného značenia. 3. V prípade, že ide o schválené dopravné značenie, žiadam o informáciu, ako sa schvaľovateľ vysporiadal s ustanovením § 25 ods. 1 písmeno c) zákona č. 8/2009 Z.z. (zákon o cestnej premávke), "Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi". Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mujo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

odpoveď

Odosielateľ:

krpzba <krpzba@minv.sk>

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Dátum doručenia:

11. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti zo dňa 04.03.2020, ktorá bola na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave zaevidovaná v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame odpoveď. S pozdravom Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Bratislave

Nová povinná osoba
Magistrát mesta Bratislava

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď 211/2000

Odosielateľ:

"Zeman Rastislav, Ing." <rastislav.zeman@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

16. marec 2020

Dátum doručenia:

16. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

V prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Ing. Rastislav Zeman Oddelenie dopravy Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 347 rastislav.zeman@xxxxx.sk www.xxxxx.sk Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.