Detail žiadosti

  • Parkovanie na cyklochodníku
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 21. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovanie na cyklochodníku

Adresát:

zakon.informacie@dpb.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum odoslania:

21. október 2019

Povinná osoba: Dopravný podnik xxxxx, a.s., Olejkárska 1, xxxxx 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nono@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Informáciu prečo Vaše autobusy parkujú na cyklochodníku vedúcom na Hlavnú stanicu namiesto oficiálnych miest na konečnej MHD. 2. Povolenie zodpovedných úradov (KDI, resp. iného oprávneného orgánu) na takéto využívanie cyklotrasy. 3. Informáciu o krokoch, ktoré DP BA zrealizuje na to, aby cyklochodníky slúžili cyklistom a nie ako parkovisko. Fotodokumentácia bola vyhotovená 20.10.2019 o 18:49. Na cyklochodníku v danej chvíli parkovali 3 autobusy, prvý mal označenie linky 131. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nono@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovanie na cyklochodníku

Odosielateľ:

Krajčovičová Zuzana <Krajcovicova.Zuzana@dpb.sk>

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum doručenia:

21. október 2019

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdzujeme prijatie Vašej doleuvedenej žiadosti zo dňa 21.10.2019, pod. č. 17541/2019 ev. č. 78/2019 zo dňa 21.10.2019. S úctou, [cid:image001.jpg@01D58818.5294BE10] JUDr. Zuzana Krajčovičová odbor právnych služieb a verejného obstarávania Tel.: +421 (0)2 5950 1595 E-mail: krajcovicova.zuzana@dpb.sk [dpb_logo_footer] Dopravný podnik xxxxx, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 xxxxx Tel.: +421 2 5950 1111 Web: www.dpb.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, October 21, 2019 1:39 PM To: zakon.informacie Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovanie na cyklochodníku Povinná osoba: Dopravný podnik xxxxx, a.s., Olejkárska 1, xxxxx 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nono@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Informáciu prečo Vaše autobusy parkujú na cyklochodníku vedúcom na Hlavnú stanicu namiesto oficiálnych miest na konečnej MHD. 2. Povolenie zodpovedných úradov (KDI, resp. iného oprávneného orgánu) na takéto využívanie cyklotrasy. 3. Informáciu o krokoch, ktoré DP BA zrealizuje na to, aby cyklochodníky slúžili cyklistom a nie ako parkovisko. Fotodokumentácia bola vyhotovená 20.10.2019 o 18:49. Na cyklochodníku v danej chvíli parkovali 3 autobusy, prvý mal označenie linky 131. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nono@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovanie na cyklochodníku_78/2019_ODPOVEĎ

Odosielateľ:

Krajčovičová Zuzana <Krajcovicova.Zuzana@dpb.sk>

Dátum úkonu:

25. október 2019

Dátum doručenia:

25. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, doleuvedenou správou zo dňa 21.10.2019 (pod. č. 17541/2019, ev. č. 78/2019 zo dňa 21.10.2019 na e-mailovú adresu zakon.informacie@dpb.sk, bola Dopravnému podniku xxxxx, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB“) doručená žiadosť, ktorou žiadate o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám”). Požadované informácie žiadate doručiť na e-mailovú adresu: nono@mail.chcemvediet.sk DPB ako povinná osoba podľa § 3 ods. 2. zákona o slobodnom prístupe k informáciám, poskytuje k danej žiadosti nasledovné informácie: Dňa 20.10.2019 prebiehali stavebné práce v oblasti obratiska Hlavná stanica, ktoré budú prebiehať cca do 24.10.2019, žiaľ ide o mimoriadny stav – prebieha oprava nástupných zastávok, pričom všetky odchody boli realizované z jedného nástupištia. Z dôvodu, že vozidlá nemali byť kde odstavené, radili sa postupne za sebou tak, aby boli odchody pre cestujúcu verejnosť realizované v súlade s cestovným poriadkom. Nad rámec bežnej výpravy sú v nedeľu vypravené aj posilové vozidlá linky č. 131. V prílohe si dovoľujeme preposlať fotodokumentáciu k prebiehajúcim stavebným prácam. S úctou, [cid:image001.jpg@01D58B09.ED1CC5B0] JUDr. Zuzana Krajčovičová odbor právnych služieb a verejného obstarávania Tel.: +421 (0)2 5950 1595 E-mail: krajcovicova.zuzana@dpb.sk [dpb_logo_footer] Dopravný podnik xxxxx, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 xxxxx Tel.: +421 2 5950 1111 Web: www.dpb.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, October 21, 2019 1:39 PM To: zakon.informacie Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Parkovanie na cyklochodníku Povinná osoba: Dopravný podnik xxxxx, a.s., Olejkárska 1, xxxxx 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nono@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Informáciu prečo Vaše autobusy parkujú na cyklochodníku vedúcom na Hlavnú stanicu namiesto oficiálnych miest na konečnej MHD. 2. Povolenie zodpovedných úradov (KDI, resp. iného oprávneného orgánu) na takéto využívanie cyklotrasy. 3. Informáciu o krokoch, ktoré DP BA zrealizuje na to, aby cyklochodníky slúžili cyklistom a nie ako parkovisko. Fotodokumentácia bola vyhotovená 20.10.2019 o 18:49. Na cyklochodníku v danej chvíli parkovali 3 autobusy, prvý mal označenie linky 131. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nono@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx