Detail žiadosti

  • Plot na Satinského
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 13. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plot na Satinského

Adresát:

info@staremesto.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

13. september 2016

Dátum odoslania:

13. september 2016

Dátum doručenia:

14. september 2016

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, xxxxx - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cipe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Je plot na Satinského ulici postavený v súlade so zákonom (za náklade ohlasovacej povinnosti, podľa stavebného povolenia a pod.)? 2) Aké aktivity a opatrenia spravila MČ, aby prinavrátila celú ulicu verejnosti? 3) Kto urobil (napr. v minulosti) chybu, že vôbec mohla nastať takáto situácia? 4) Aké opatrenia (napr. vyvodenie personálnej zodpovednosti, podanie podnetu na trestné stíhanie a pod.) vykonala MČ voči zodpovenej osobe za stav, ktorý nastal? 5) Aké aktivity a opatrenia bude MČ robiť, aby sa Satinského ulica stala verejne prístupnou a prejazdnou v blízkej budúcnosti? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cipe@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plot na Satinského

Odosielateľ:

info211 <info@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

14. september 2016

Dátum doručenia:

14. september 2016

Číslo spisu:

41471/2016

Vážený pán xxxxx, Vašu žiadosť sme prijali a zaevidovali pod evid.č. 41471/2016. S pozdravom Elena Hanzlovičová,Centrum služieb občanom. _____ From: xxxxx xxxxx [mailto:cipe@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 13, 2016 1:01 PM To: Info211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plot na Satinského Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, xxxxx - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cipe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Je plot na Satinského ulici postavený v súlade so zákonom (za náklade ohlasovacej povinnosti, podľa stavebného povolenia a pod.)? 2) Aké aktivity a opatrenia spravila MČ, aby prinavrátila celú ulicu verejnosti? 3) Kto urobil (napr. v minulosti) chybu, že vôbec mohla nastať takáto situácia? 4) Aké opatrenia (napr. vyvodenie personálnej zodpovednosti, podanie podnetu na trestné stíhanie a pod.) vykonala MČ voči zodpovenej osobe za stav, ktorý nastal? 5) Aké aktivity a opatrenia bude MČ robiť, aby sa Satinského ulica stala verejne prístupnou a prejazdnou v blízkej budúcnosti? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cipe@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Odpoveď infožiadosť

Odosielateľ:

"Vlčáková V." <viktoria.vlcakova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

27. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 27. septembra 2016 — Lehota uplynula 12. októbra 2016.

Číslo spisu:

9612/41900/2016/STA/Kno Info 211/206-15

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dobrý deň, v mene Ing.arch. Knoppovej, Vám posielam Vami požadovanú informáciu. S pozdravom Viktória Vlčáková oddelenie stavebné Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 xxxxx Tel.: +421 2 59 246 379 Fax.: +421 2 52 920 003 E-mail: viktoria.vlcakova@staremesto.sk www.staremesto.sk -----Pôvodná správa----- From: stavebne@ Sent: Tuesday, September 27, 2016 11:26 AM To: Vlčáková Viktória Subject: Naskekovaný obraz z MX-M314N Odpovedať na adresu: stavebne@staremesto.sk Názov zariadenia: Nenastavené Model zariadenia: MX-M314N Umiestnenie: Nenastavené Formát súboru: PDF (Stredná kompresia) Rozlíšenie: 200dpi x 200dpi Pripojený súbor je naskenovaný obrázok vo formáte PDF. K prezretiu dokumentu použite Acrobat (R)Reader(R) alebo Adobe(R)Reader(R)spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Adobe(R)Reader(R) môžu byť stiahnuté z nasledujúcej URL: Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami firmy Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v ďalších krajinách. http://www.adobe.com/