Detail žiadosti

  • podnet na dovolanie - Dana Kucerová
  • Generálna prokuratúra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 3. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: podnet na dovolanie - Dana Kucerová

Adresát:

GPSR@genpro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

3. september 2019

Dátum odoslania:

3. september 2019

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, xxxxx - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nili@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ako GP vyhodnotila a čo urobila s podnetom na podanie dovolania, s ktorym sa na GP obratila koncom augusta Dana Kucerova, zast. hbr advokati a kde namieta opakovane porusovanie svojich prav v sudnom konani na KS BA. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nili@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

190903120922165 Potvrdenka po prijatí podania

Odosielateľ:

GPSR@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

3. september 2019

Dátum doručenia:

3. september 2019

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie - výzva na doplnenie žiadosti

Odosielateľ:

Marta.Novakova@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum doručenia:

4. september 2019

Dobrý deň. V prílohe Vám preposielam výzvu na doplnenie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa 3.9.2019, ktorá bola Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky v elektronickej forme doručená dňa 3.9.2019. S pozdravom,

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Marta.Novakova@genpro.gov.sk   Odoslaný

GPSR@genpro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum odoslania:

4. september 2019

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, xxxxx - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nili@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 03.09.2019 som formou emailu požiadal Generálnu prokuratúru SR o poskytnutie informácie: podnet na dovolanie - Dana Kucerová. Dňa 04.09.2019 mi Generálna prokuratúra SR doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Zasielam preto doplňujúce informácie, ktoré žiadate: Meno a priezvisko: Xenia Makarová Adresa trvalého pobytu: Nobelova 24 Informáciu žiadam za Nadáciu xxxxx xxxxx ako poverená zamestnankyňa z pozície - investigatívec. Riaditeľkou je Zuzana Petková. S pozdravom, xxxxx xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprítupnenie informácie

Odosielateľ:

Richard.Dukes@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

10. september 2019

Dátum doručenia:

10. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám na základe žiadosti z 3. septembra 2019 posielam ozn ámenie o sprístupnení informácie. Mgr. Richard Dukes