Detail žiadosti

  • podnety ops
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 29. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: podnety ops

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

29. február 2020

Dátum odoslania:

29. február 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ahup@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: ohľadom nižšie uvedench podnetov z portálu odkazprestarostu.sk 1,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/4991/chodnik a)či daný podnet evidujete -b)či je zadaný do plánu opráv -c)v akom cca horizonte sa plánuje jeho oprava a prípadná realizácia spolu s cyklochodníkom. 2,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/10828/asfaltove-prepadlisko-na-ul-parkova a) prečo nebola zrealizovaná oprava v roku 2019 ako ste informovali v liste MAGS UES 42935-2019 b)dočkáme sa opravy konečne v roku 2020: 3,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/29318/vytvorenie-noveho-priechodu-pre-chodcov-na-mierovej-ulici a)bude na danom mieste realizovaný priechod pre chodcov b)v akom časovom horizonte 4,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/38576/nelegalne-reklamy-na-bajkalskej a)kedy plánujete odstrániť zbytky z nelegálnej reklamy? 5,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/50296/znicena-znacka a)v akom časovom horizonte plánujete znovu osadenie dopravného značenia na cykloceste na ulici Mlynské nivy medzi budovami Metrostavu a areálu doprastavu b) prečo neboli do teraz osadené 6,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/54603/upchate-kanaly-na-ulici-mlynske-nivy a)čo bráni vyčisteniu vpustov v danom úseku keď boli zjavne objednané u Vášho dodávateľa b) kedy aspoň cca budú naozaj vyčistené 7,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/55618/obnovenie-a-zvyraznenie-priechodu-pre-chodcov a)čo bráni k obnoveniu priechodu pre chodcov zo strany Vášho dodávateľa napriek tomu, že vaše oddelenie by malo podnet evidovať b)kedy bude aspoň cca priechod opätovne namaľovaný 8,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/57315/vyznacenie-koridoru-pre-chodcov-a-parkovacich-miest Chápem,že sa jedná o súkromný pozemok, ale podľa mapového portálu hl. mesta v danom úseku máte v správe chodník na ktorý je potrebné zrealizovať značenie pre chodcov a oddeliť ho od parkoviska a)prečo nepomôžete najzraniteľnejším účastníkom premávky vyznačením koridoru pre chodcov b) kedy aspoň cca to zrealizujete c)ak stým nesúhlasíte aké iné kroky plánujete na vyriešenie danej situácie 9,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/58963/chybajuce-vodorovne-znacenie-prechod-pre-chodcov a)kedy aspoň cca bude vyznačený priechod pre chodcov na danom úseku b)prečo tak nebolo urobené za skoro 1,5roka? 10,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/61806/hranicna-cesta-znecistena a)oprava cesty na Hraničnej ulici developerom nedopadla najlepšie a mal opraviť jej vyspádovanie v jarných mesiach 2019 prečo sa tak neudialo do teraz a ako plánujete vec riešiť. 11,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/66596/mierova-chodnik-poskodena-dlazba a)prečo vaše kompetentné oddelenie tento podnet ignoruje už takmer rok? b)kedy aspoň cca sa plánuje oprava daného úseku c) ako plánujete zabraniť jeho prípadnému znova zničeniu, ktoré spôsobuje zásobovanie prevádzok 12,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/68834/mlynske-nivy-osvetlenie-poskodene-stlpy a)prečo Váš dodávateľ siemens ignoruje opravy VO b)kedy aspoň cca sa dočkáme opravy c)kedy bude vypísaný nový tender na prevádzkovateľa VO kedže predošlá zmluva už vypršala a je len predlžovaná dodatkami. 13,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/69462/hranicna-vertikalna-znacka-poskodena a) ako je možné, že za takmer rok nieje dodávateľov schopný znova osadenie dopravného značenia b)kedy bude cca konečne zrealizovaná oprava dopravného značenia 14,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/72081/mlynske-nivy-reklama-vizualny-smog a)ako riešite dlhodobo odstavené vozidlo s STK/EK ktoré ako je vidieť slúži výlučne len ako reklama b)je takáto forma reklami legálna 15,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/73008/mlynske-nivy-cesta-vytlk a)kedy budú aspoň cca odstránené dlhodobé výtlky na parkovisku na ulici Mlynské nivy b)prečo tak už nebolo zrealizované 16,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/83248/mierova-zelen-a-zivotne-prostredie-ine a)súkromné osvetlenie vo verejnej zeleni kedy bude cca odstránené b)ako ste doposiaľ podnet riešili 17.https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/84495/mlynske-nivy-neporiadok-a-odpadky-cierne-skladky a) kedy bude cca konečne skládka odstránená už tam je aspoň 3 mesiace 18,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/80058/prievozska-reklama-vizualny-smog a)už bol vlastník vyzvaný na odstránenie reklamy b)kedy bude aspoň cca reklama odstránená 19,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/84020/stachanovska-cesty-a-chodniky-ine a)či daný podnet evidujete b)aké bude jeho riešenie c)kedy aspoň cca predpokladáte realizáciu riešenia Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ahup@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: podnety ops

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

2. marec 2020

Dátum doručenia:

2. marec 2020

Dobrý deň, pán xxxxx, potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Mgr. Lucia Schusterová Ústredná evidenia sťažností Kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 153 lucia.schusterova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Saturday, February 29, 2020 2:35 PM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: podnety ops Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ahup@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: ohľadom nižšie uvedench podnetov z portálu odkazprestarostu.sk 1,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/4991/chodnik a)či daný podnet evidujete -b)či je zadaný do plánu opráv -c)v akom cca horizonte sa plánuje jeho oprava a prípadná realizácia spolu s cyklochodníkom. 2,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/10828/asfaltove-prepadlisko-na-ul-parkova a) prečo nebola zrealizovaná oprava v roku 2019 ako ste informovali v liste MAGS UES 42935-2019 b)dočkáme sa opravy konečne v roku 2020: 3,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/29318/vytvorenie-noveho-priechodu-pre-chodcov-na-mierovej-ulici a)bude na danom mieste realizovaný priechod pre chodcov b)v akom časovom horizonte 4,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/38576/nelegalne-reklamy-na-bajkalskej a)kedy plánujete odstrániť zbytky z nelegálnej reklamy? 5,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/50296/znicena-znacka a)v akom časovom horizonte plánujete znovu osadenie dopravného značenia na cykloceste na ulici Mlynské nivy medzi budovami Metrostavu a areálu doprastavu b) prečo neboli do teraz osadené 6,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/54603/upchate-kanaly-na-ulici-mlynske-nivy a)čo bráni vyčisteniu vpustov v danom úseku keď boli zjavne objednané u Vášho dodávateľa b) kedy aspoň cca budú naozaj vyčistené 7,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/55618/obnovenie-a-zvyraznenie-priechodu-pre-chodcov a)čo bráni k obnoveniu priechodu pre chodcov zo strany Vášho dodávateľa napriek tomu, že vaše oddelenie by malo podnet evidovať b)kedy bude aspoň cca priechod opätovne namaľovaný 8,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/57315/vyznacenie-koridoru-pre-chodcov-a-parkovacich-miest Chápem,že sa jedná o súkromný pozemok, ale podľa mapového portálu hl. mesta v danom úseku máte v správe chodník na ktorý je potrebné zrealizovať značenie pre chodcov a oddeliť ho od parkoviska a)prečo nepomôžete najzraniteľnejším účastníkom premávky vyznačením koridoru pre chodcov b) kedy aspoň cca to zrealizujete c)ak stým nesúhlasíte aké iné kroky plánujete na vyriešenie danej situácie 9,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/58963/chybajuce-vodorovne-znacenie-prechod-pre-chodcov a)kedy aspoň cca bude vyznačený priechod pre chodcov na danom úseku b)prečo tak nebolo urobené za skoro 1,5roka? 10,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/61806/hranicna-cesta-znecistena a)oprava cesty na Hraničnej ulici developerom nedopadla najlepšie a mal opraviť jej vyspádovanie v jarných mesiach 2019 prečo sa tak neudialo do teraz a ako plánujete vec riešiť. 11,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/66596/mierova-chodnik-poskodena-dlazba a)prečo vaše kompetentné oddelenie tento podnet ignoruje už takmer rok? b)kedy aspoň cca sa plánuje oprava daného úseku c) ako plánujete zabraniť jeho prípadnému znova zničeniu, ktoré spôsobuje zásobovanie prevádzok 12,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/68834/mlynske-nivy-osvetlenie-poskodene-stlpy a)prečo Váš dodávateľ siemens ignoruje opravy VO b)kedy aspoň cca sa dočkáme opravy c)kedy bude vypísaný nový tender na prevádzkovateľa VO kedže predošlá zmluva už vypršala a je len predlžovaná dodatkami. 13,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/69462/hranicna-vertikalna-znacka-poskodena a) ako je možné, že za takmer rok nieje dodávateľov schopný znova osadenie dopravného značenia b)kedy bude cca konečne zrealizovaná oprava dopravného značenia 14,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/72081/mlynske-nivy-reklama-vizualny-smog a)ako riešite dlhodobo odstavené vozidlo s STK/EK ktoré ako je vidieť slúži výlučne len ako reklama b)je takáto forma reklami legálna 15,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/73008/mlynske-nivy-cesta-vytlk a)kedy budú aspoň cca odstránené dlhodobé výtlky na parkovisku na ulici Mlynské nivy b)prečo tak už nebolo zrealizované 16,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/83248/mierova-zelen-a-zivotne-prostredie-ine a)súkromné osvetlenie vo verejnej zeleni kedy bude cca odstránené b)ako ste doposiaľ podnet riešili 17.https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/84495/mlynske-nivy-neporiadok-a-odpadky-cierne-skladky a) kedy bude cca konečne skládka odstránená už tam je aspoň 3 mesiace 18,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/80058/prievozska-reklama-vizualny-smog a)už bol vlastník vyzvaný na odstránenie reklamy b)kedy bude aspoň cca reklama odstránená 19,https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/84020/stachanovska-cesty-a-chodniky-ine a)či daný podnet evidujete b)aké bude jeho riešenie c)kedy aspoň cca predpokladáte realizáciu riešenia Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ahup@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií - oznámenie o predĺžení lehoty

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

10. marec 2020

Dátum doručenia:

10. marec 2020

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň. Dňa 02. 03. 2020 bola Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúca sa informácií ohľadne vybavenia podnetov z portálu odkazprestarostu.sk. Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že Vašu žiadosť vybavíme v zákonom stanovenej predĺženej lehote. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Mgr. Michaela Baňasová Oddelenie správy komunikácií Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 767/ 0904 885 605 michaela.banasova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

"Mgr." <michaela.banasova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

24. marec 2020

Dátum doručenia:

24. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Mgr. Michaela Baňasová Oddelenie správy komunikácií Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 767/ 0904 885 605 michaela.banasova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk