Detail žiadosti

  • Podrobný protokol z aukcie - Vedecký park UK
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • xxxxx xxxxx
  • 24. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Podrobný protokol z aukcie - Vedecký park UK

Adresát:

kr@rec.uniba.sk   Zaradený do radu

Dátum úkonu:

24. august 2016

Dátum odoslania:

24. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Povinná osoba: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 818 06, kr@rec.uniba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tuky@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Podrobný protokol z elektronickej aukcie, vrátane všetkých zmien ponukových cien všetkých uchádzačov, v súvislosti so zákazkou na výstavbu Vedeckého parku UK Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tuky@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie č. OVV 18/2016 IZ

Odosielateľ:

Hubčíková Erika <hubcikova1@uniba.sk>

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Pekný deň prajem, pán xxxxx, dňa 25. 8. 2016 zaevidovalo Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK pod č. OVV 18/2016 IZ Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej požadujete sprístupnenie nasledujúcich informácií: "Podrobný protokol z elektronickej aukcie, vrátane všetkých zmien ponukových cien všetkých uchádzačov, v súvislosti so zákazkou na výstavbu Vedeckého parku UK" Vašu žiadosť vybavíme v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o jeho výsledku Vás budeme informovať. S pozdravom a prianím príjemného dňa Mgr. Erika Hubčíková redakcia časopisu Naša univerzita Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č. 6 P. O. Box 440 814 99 Bratislava 1 tel.: +421 2 592 44 346 e-mail: hubcikova1@uniba.sk www.uniba.sk www.facebook.com/Comenius.University

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií č. OVV 18/2016 IZ

Odosielateľ:

Tomová Zuzana <zuzana.tomova@rec.uniba.sk>

Dátum úkonu:

31. august 2016

Dátum doručenia:

31. august 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Pekný deň prajem, pán xxxxx, v súlade s § 18, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám posielam odpoveď na Vami podanú žiadosť o sprístupnenie informácií, ktorá bola zaevidovaná pod č. OVV 18/2016 IZ a v ktorej ste požadovali sprístupnenie nasledujúcej informácie: "Podrobný protokol z elektronickej aukcie vrátane všetkých zmien ponukových cien všetkých uchádzačov v súvislosti so zákazkou na výstavbu Vedeckého parku UK." Vami požadované informácie, konkrétne auditný záznam (protokol) zo systému EVO, prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie, v rámci ktorého elektronická aukcia prebiehala, Vám posielame v prílohe. Jedná sa o záznam, ktorý bol vyexportovaný v danej podobe priamo zo systému. S pozdravom a prianím ešte príjemného zvyšku dňa, Mgr. Zuzana Tomová odborná referentka Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č. 6 P. O. Box 440 814 99 Bratislava 1 tel.: +421 2 592 44 542 e-mail: zuzana.tomova@rec.uniba.sk www.uniba.sk