Detail žiadosti

  • pokuta pre Slovenskú poštu
  • Protimonopolný úrad SR
  • xxxxx xxxxx
  • 30. október 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: pokuta pre Slovenskú poštu

Adresát:

info@antimon.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

30. október 2020

Dátum odoslania:

30. október 2020

Povinná osoba: Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, xxxxx - Ružinov 826 03, info@antimon.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kafo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: rozhodnutie PMÚ, odboru zneužívania dominantného postavenia zo dňa 26. 10. 2020, ktorým podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu vo výške 330 867 eur. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kafo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: pokuta pre Slovenskú poštu

Odosielateľ:

info 211 <info@antimon.gov.sk>

Dátum úkonu:

2. november 2020

Dátum doručenia:

2. november 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Rozhodnutie_2020-NPI-POK-2-25.pdf

Dobrý deň, v súvislosti s Vašou žiadosťou o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") zo dňa 30. októbra 2020, ktorá bola na Protimonopolnom úrade SR, odbore legislatívno-právnom a zahraničných vzťahov zaevidovaná pod číslom 45E/PMÚ SR/2020, Vám zasielame Vami požadované rozhodnutie. Zároveň Vám zasielame informáciu o spracovaní osobných údajov. S pozdravom Ľubica Bajánková sekretariát | Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov [logo_PMU_SR] Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Drieňová 24 | 826 03 xxxxx 29 | Slovenská republika tel: +421/2/48 29 73 49 | fax: +421/2/43 33 35 72 lubica.bajankova@antimon.gov.sk | www.antimon.gov.sk From: xxxxx xxxxx xxxxx Sent: Friday, October 30, 2020 1:46 PM To: info 211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: pokuta pre Slovenskú poštu Povinná osoba: Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, xxxxx - Ružinov 826 03, info@antimon.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kafo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: rozhodnutie PMÚ, odboru zneužívania dominantného postavenia zo dňa 26. 10. 2020, ktorým podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu vo výške 330 867 eur. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kafo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx xxxxx