Detail žiadosti

  • Pravidlá pre zverejňovanie - FB
  • Prezídium policajného zboru SR
  • xxxxx xxxxx
  • 20. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Pravidlá pre zverejňovanie - FB

Adresát:

infoppz@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

20. marec 2020

Dátum odoslania:

20. marec 2020

Povinná osoba: Prezídium policajného zboru SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infoppz@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, osyz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Interné nariadenie, ktoré upravuje pravidlá pri zverejňovaní príspevkov na FB polície v plnom znení. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: osyz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Oznámenie o prijatí žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

24. marec 2020

Dátum doručenia:

24. marec 2020

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená dňa 20.03.2020. S pozdravom JUDr. Stanislava Havlová Tlačový odbor MV SR tel.: 44293 e-mail.: stanislava.havlova@minv.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:osyz@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, March 20, 2020 1:52 PM To: Info PPZ Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Pravidlá pre zverejňovanie - FB Povinná osoba: Prezídium policajného zboru SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infoppz@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, osyz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Interné nariadenie, ktoré upravuje pravidlá pri zverejňovaní príspevkov na FB polície v plnom znení. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: osyz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

KM-TO-2020/003762-004 Výzva

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

25. marec 2020

Dátum doručenia:

25. marec 2020

Prílohy:

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 20. 03. 2020 Vám v prílohe výzvu na doplnenie údajov. S pozdravom JUDr. Stanislava Havlová Tlačový odbor MV SR tel.: 44293 e-mail.: stanislava.havlova@minv.sk

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Info MV SR <infomv@minv.sk>   Otvorený

infoppz@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

28. marec 2020

Dátum odoslania:

28. marec 2020

Povinná osoba: Prezídium policajného zboru SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infoppz@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, osyz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 20.03.2020 som formou emailu požiadal Prezídium policajného zboru SR o poskytnutie informácie: Pravidlá pre zverejňovanie - FB. Dňa 25.03.2020 mi Prezídium policajného zboru SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som upresnil, že žiadosťou žiadam o zaslanie nasledovného dokumentu: Metodické usmernenie k postupu útvarov v pôsobnosti Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na úseku poskytovania informácií na sociálnych sieťach. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

KM-TO2020/003762-006

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

30. marec 2020

Dátum doručenia:

30. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o informácie doručenej dňa 20.03.2020, doplnenej dňa 28.03.2020 Vám posielame odpoveď spolu s prílohou. S pozdravom JUDr. Stanislava Havlová Tlačový odbor MV SR tel.: 44293 e-mail.: stanislava.havlova@minv.sk