Detail žiadosti

  • Preberacie protokoly - REGOB
  • Ministerstvo vnútra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 22. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Preberacie protokoly - REGOB

Adresát:

infomv@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

22. august 2016

Dátum odoslania:

22. august 2016

Dátum doručenia:

22. august 2016

Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, picy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky preberacie protokoly v súvislosti s Registrom Fyzických osôb, jeho časťami a pridruženými/súvisiacimi dielami. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: picy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

22. august 2016

Dátum doručenia:

22. august 2016

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená dňa 22.08.2016. S pozdravom JUDr. Ivana Belková Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Tel.: 02/5094 4624 Fax: 02/5094 4397 e-mail: Ivana.Belkova@minv.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:picy@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, August 22, 2016 10:50 AM To: Info MV SR Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Preberacie protokoly - REGOB Povinná osoba: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 72, infomv@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, picy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky preberacie protokoly v súvislosti s Registrom Fyzických osôb, jeho časťami a pridruženými/súvisiacimi dielami. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: picy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

KM-TO-2016/004442

Odosielateľ:

Info MV SR <infomv@minv.sk>

Dátum úkonu:

23. august 2016

Dátum doručenia:

23. august 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe žiadosti o informácie, ktorá bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená dňa 22.08.2016, Vám v prílohe zasielame návrh na zmenu spôsobu sprístupnenie informácií podľa § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S pozdravom JUDr. Ivana Belková Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Tel.: 02/5094 4624 Fax: 02/5094 4397 e-mail: Ivana.Belkova@minv.sk