Detail žiadosti

  • Predaj pozemkov v obci Častkovce
  • Slovenský pozemkový fond
  • xxxxx xxxxx
  • 9. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Predaj pozemkov v obci Častkovce

Adresát:

sekretariat@pozfond.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

9. september 2019

Dátum odoslania:

9. september 2019

Povinná osoba: Slovenský pozemkový fond, Krížna 52, xxxxx - Ružinov 821 08, sekretariat@pozfond.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, onoli@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Ako dlho trvalo rozpredanie pozemkov v obci Častkovce v 3. etape? (v kúpnych zmluvách sa uvádza konkrétne "Častkovce IBV – Lokalita A – 3.etapa"). 2. Čo bolo dôvodom, že sa SPF rozhodol tieto pozemky rozpredať? 3. Aké boli výberové kritériá na predaj pozekov v tejto etape? 4. Mohli sa o pozemky uchádzať len občania a občianky, ktorí majú v obci trvalý pobyt? 5. Bol predaj týchto pozemkov niekde zverejnený? Ako sa o ňom potenciálni záujemci a záujemkyne mohli dozvedieť? 6. V kúpnej zmluve medzi pánom Martinom Madrom a SPZ z roku 2015 je uvedené, že kúpna cena za m2 je 5,38 eur, v kúpnej zmluve z roku 2017 je uvedená rovnaká suma za m2. Prečo sa pozemky predávali za tak nízku cenu? Obe kúpne zmluvy posielam v prílohe. 7. Kto všetko si v spomínanej 3. etape kúpil pozemky? Kúpil si nejaký pozemok aj starosta obce Častkovce, pán Dušan Bublavý? 8. Nenastal konflikt záujmov v situácii, kedy viacero pozemkov za veľmi dobrú cenu kúpil Martin Madro, synovec starostu obce Častkovce, Dušana Bublavého? 9. Pozemky v Častkovciach (Častkovce IBV – Lokalita A – 3.etapa) sa predávali za účelom majetkového vysporiadania pozemku, ktorý je príslušným stavebným úradom určený na výstavbu „Častkovce IBV – Lokalita A – 3.etapa“. V zmluvách ktoré uzatvoril SPF s pánom Martinom Madrom ako kupujúcim bol však ako druh pozemku uvedená orná pôda. Pán Madro teda kúpil od SPF pozemky klasifikované ako orná pôda, pričom je však už zo zmluvy jasné, že sú schválené stavebným úradom na výstavbu. Prečo? 10. Keď už bolo jasné, že na pozemkoch sa bude dať v budúcnosti stavať, bola táto suma za predaj adekvátna? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: onoli@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

13. september 2019

Dátum doručenia:

13. september 2019

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Referent oddelenia metodiky [/Users/imac2018b/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_500628824] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 224 Právny odbor mobil: +421 918 875 454 Oddelenie metodiky e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk Búdkova 36, 817 15 xxxxx web: www.pozfond.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

19. september 2019

Dátum doručenia:

19. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. zo dňa 09.09.2019 Vám v prílohe zasielame odpoveď. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Referent oddelenia metodiky [/Users/imac2018b/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_500628824] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 224 Právny odbor mobil: +421 918 875 454 Oddelenie metodiky e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk Búdkova 36, 817 15 xxxxx web: www.pozfond.sk