Detail žiadosti

  • Predmet objednavky
  • Štatistický úrad SR
  • xxxxx xxxxx
  • 23. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Predmet objednavky

Adresát:

info@statistics.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

23. apríl 2021

Dátum odoslania:

23. apríl 2021

Povinná osoba: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, xxxxx - Ružinov 824 67, info@statistics.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, pybi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Detail objednavky č. 423/20-230 vratene vsetkych priloh suvisiacich s touto objednavkou. Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou ZML-3-67/2020-500. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: pybi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

Zemanová Lucia <Lucia.Zemanova@statistics.sk>

Dátum úkonu:

26. apríl 2021

Dátum doručenia:

26. apríl 2021

Vážený pán xxxxx, v zmysle § 14 ods. 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) Vám potvrdzujeme prijatie žiadosti o informáciu. S pozdravom Lucia Zemanová Odbor legislatívno-právny a verejného obstarávania [cid:image002.png@01D73A6E.1F4D4450] Lamačská cesta 3/C l 840 05 xxxxx 45 l Slovenská republika tel.: +421 2 50236 230 l e-mail: lucia.zemanova@statistics.sk www.statistics.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o informáciu_70

Odosielateľ:

Zemanová Lucia <Lucia.Zemanova@statistics.sk>

Dátum úkonu:

28. apríl 2021

Dátum doručenia:

28. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, v prílohe mailu Vám posielame odpoveď na Vašu žiadosť o informáciu. S pozdravom Lucia Zemanová Odbor legislatívno-právny a verejného obstarávania [Inline image OWAPstImg681190] Lamačská cesta 3/C l 840 05 xxxxx 45 l Slovenská republika tel.: +421 2 50236 230 l e-mail: lucia.zemanova@statistics.sk www.statistics.sk