Detail žiadosti

  • Prieskum trhu
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 3. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Prieskum trhu

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

3. september 2019

Dátum odoslania:

3. september 2019

Povinná osoba: Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99, ues@bratislava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jyga@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletný prieskum trhu vrátane všetkých ponúk uchádzačov, ktorý viedol k uzavretiu zmlúv s TaylorWessing a White&Case Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jyga@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Prieskum trhu

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum doručenia:

4. september 2019

Dobrý deň, pán xxxxx, Potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom, Mgr. Lucia Schusterová [cid:image001.gif@01D562F7.BE1C0850] Útvar vybavovania sťažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 E-mail: lucia.schusterova@bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava http://www.bratislava.sk [cid:image002.gif@01D562F7.BE1C0850]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, September 3, 2019 8:58 PM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Prieskum trhu Povinná osoba: Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99, ues@bratislava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jyga@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletný prieskum trhu vrátane všetkých ponúk uchádzačov, ktorý viedol k uzavretiu zmlúv s TaylorWessing a White&Case Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jyga@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na infožiadosť právne služby

Odosielateľ:

"JUDr." <zuzana.jamnicka@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

5. september 2019

Dátum doručenia:

5. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Právne služby White & Case.zip
Právne služby TaylorWessing.zip

Dobrý deň pán xxxxx, V prílohe tohto mailu Vám posielam odpoveď na Vašu infožiadosť spolu s prílohami, ktoré tvoria dokumenty z verejného obstarávania k obom Rámcovým dohodám na právne služby. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. S pozdravom Zuzana Jamnická [cid:em38a1feb8-dd8e-4145-b963-eb375484d96d@magczc52334t0] Oddelenie verejného obstarávania Magistrat hl. mesta SR Bratislava T: +421 259 356 295 E-mail: zuzana.jamnicka@bratislava.sk Hlavne mesto SR Bratislava Primacialne nam. 1 814 99 Bratislava http://www.bratislava.sk [cid:em6a218230-cf53-4b8f-9694-69bc41ba67a4@magczc52334t0]Prosim, zvazte dopad na zivotne prostredie pred tlacou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informacie obsiahnute v tejto e-mailovej sprave vratane priloh su doverne, su urcene vylucne adresatovi a mozu byt predmetom ochrany osobnych, osobnostnych prav, obchodneho tajomstva, autorskych prav a/alebo zakazov vyhotovovania kopii. Za obsah spravy zodpoveda vylucne osoba, ktora spravu odoslala. Ak Vam bol tento e-mail doruceny omylom, ziadame Vas, aby ste sa zdrzali jeho odtajnenia, ci jeho pouzitia pre vlastne potreby, informovali nas o tejto skutocnosti a e-mail nasledne vymazali