Detail žiadosti

  • Prieskum trhu
  • Finančné riaditeľstvo SR
  • xxxxx xxxxx
  • 13. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Prieskum trhu

Adresát:

info@financnasprava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

13. apríl 2021

Dátum odoslania:

13. apríl 2021

Povinná osoba: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, Banská Bystrica 974 01, info@financnasprava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zosa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky ponuky doručené v prieskume trhu a zápisnicu z vyhodnotenia prieskumu trhu vo vzťahu k nasledovnej zmluve: https://crz.gov.sk/3221823/ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zosa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

2021.04.14/Potvrdenie prijatia žiadosti

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

14. apríl 2021

Dátum doručenia:

14. apríl 2021

From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, April 13, 2021 2:52 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Prieskum trhu Povinná osoba: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, Banská Bystrica 974 01, info@financnasprava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zosa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky ponuky doručené v prieskume trhu a zápisnicu z vyhodnotenia prieskumu trhu vo vzťahu k nasledovnej zmluve: https://crz.gov.sk/3221823/ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zosa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx 14.4.2021 Potvrdenie prijatia žiadosti o sprístupnenie informácií Potvrdzujeme, že dňa 14.4.2021 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prijalo žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov žiadateľa - p. xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ odboru Centrum komunikácie a podpory

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

2021.04.26/Oznámenie Finančného riaditeľstva SR

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

26. apríl 2021

Dátum doručenia:

26. apríl 2021

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň V prílohe podania Vám zasielame oznámenie Finančného riaditeľstva SR. S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ odboru Centrum komunikácie a podpory

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

2021.05.12/Prieskum trhu

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

12. máj 2021

Dátum doručenia:

12. máj 2021

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že požadovaná informácia je predmetom obchodného tajomstva.

12.5.2021 Dobrý deň V prílohe podania Vám zasielame odpoveď Finančného riaditeľstva SR na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ odboru Centrum komunikácie a podpory

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

2021.05.18/Prieskum trhu

Odosielateľ:

info <info@financnasprava.sk>

Dátum úkonu:

18. máj 2021

Dátum doručenia:

18. máj 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 18. mája 2021 — Lehota uplynula 2. júna 2021.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že požadovaná informácia je predmetom obchodného tajomstva.

18.5.2021 Dobrý deň V prílohe podania Vám zasielame upravený "záznam z prieskumu trhu zo dňa 17.10.2017. S pozdravom Mgr. Richard Dírer riaditeľ odboru Centrum komunikácie a podpory