Detail žiadosti

  • Príloha zmluvy - Bonul
  • Správa štátnych hmotných rezerv SR
  • xxxxx xxxxx
  • 17. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Príloha zmluvy - Bonul

Adresát:

info@reserves.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

17. marec 2020

Dátum odoslania:

17. marec 2020

Povinná osoba: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava - Staré Mesto 812 63, info@reserves.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bume@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Prílohu nasledovného dodatku a zmluvy s informáciami o jednotkových cenách bez vyčiernenia: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4475722&l=sk https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4239034&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bume@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Príloha zmluvy - Bonul

Odosielateľ:

info@reserves.gov.sk

Dátum úkonu:

18. marec 2020

Dátum doručenia:

18. marec 2020

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Príloha zmluvy - Bonul - odpoveď

Odosielateľ:

info@reserves.gov.sk

Dátum úkonu:

27. marec 2020

Dátum doručenia:

27. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručenú Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky dňa 17. 03. 2020, si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať: - Prílohu č. 2 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. 47/OSMIaVS/2019 - Prílohu č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. 47/OSMIaVS/2019. Kancelária predsedu Pražská 29 | 812 63 Bratislava | Slovenská republika tel.: 02/57278 317 info@reserves.gov.sk | www.reserves.gov.sk Od: xxxxx xxxxx Užívateľovi: info@reserves.gov.sk Dátum: 17. 03. 2020 22:44 Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Príloha zmluvy - Bonul Povinná osoba: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava - Staré Mesto 812 63, info@reserves.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bume@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Prílohu nasledovného dodatku a zmluvy s informáciami o jednotkových cenách bez vyčiernenia: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4475722&l=sk https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4239034&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bume@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx