Detail žiadosti

  • R. Bulla
  • Národný inšpektorát práce
  • xxxxx xxxxx
  • 13. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: R. Bulla

Adresát:

nip@ip.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

13. apríl 2021

Dátum odoslania:

13. apríl 2021

Povinná osoba: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice - Staré Mesto 041 33, nip@ip.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jaro@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Od akého dátumu do akého dátumu pôsobil ako Hlavný inšpektor práce v Nitre p. Róbert Bulla. 2. Aké pozície v rámci inšpektorátu zastával p. Bulla predtým a v akom období? 3. Rád by som poprosil o zaslanie životopisu p. Róberta Bullu. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jaro@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Richterová Judita <judita.richterova@ip.gov.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2021

Dátum doručenia:

16. apríl 2021

Dobrý deň, V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa 13. apríla 2021. JUDr. Judita Richterová Kancelária GR [cid:image001.jpg@01D32708.8B414AD0] Masarykova 10 | 040 01 Košice | Slovenská republika tel.: +421 55 79 79 923 | mobil:+421 905 033 224 judita.richterova@ip.gov.sk | www.safework.gov.sk [cid:image002.png@01D5B675.2BEA1E50]

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Richterová Judita <judita.richterova@ip.gov.sk>

Dátum úkonu:

21. apríl 2021

Dátum doručenia:

21. apríl 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 21. apríla 2021 — Lehota uplynula 6. mája 2021.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň, na Národný inšpektorát práce bola doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej požadujete sprístupnenie informácií o pôsobení Ing. Roberta Bullu na Inšpektoráte práce Košice. K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné: 1. Ing. Róbert Bulla vykonával funkciu hlavného inšpektora práce Inšpektorátu práce xxxxx od 17. mája 2012 do 31. decembra 2019. 2. Na Inšpektoráte práce xxxxx bol p. Róbert Bulla v štátnozamestnaneckom pomere od 1.septembra 2003 do 28. apríla 2011 (pôsobil ako inšpektor práce a od 1. decembra 2010 bol vymenovaný na zastupovanie vedúceho zamestnanca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov a sociálnej legislatívy v doprave). 3. V prílohe zasielame scan životopisu p. Róberta Bullu s anonymizovaním osobných údajov, o čom Vám bude zaslané písomné rozhodnutie. JUDr. Judita Richterová Kancelária GR [cid:image001.jpg@01D32708.8B414AD0] Masarykova 10 | 040 01 Košice | Slovenská republika tel.: +421 55 79 79 923 | mobil:+421 905 033 224 judita.richterova@ip.gov.sk | www.safework.gov.sk [cid:image002.png@01D5B675.2BEA1E50]