Detail žiadosti

  • Registrácia dronov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • xxxxx xxxxx
  • 16. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov

Adresát:

info@mindop.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

16. apríl 2021

Dátum odoslania:

16. apríl 2021

Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, behi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Podľa aktuálne platných nariadení musí byť každý dron registrovaný v niektorom zo štátov EÚ. Registráciu má zabezpečovať priamo štát. Deje sa tak v každom štáte až na náš, kde ani 4 mesiace po začiatku platnosti nariadení nemôžu majitelia dronov legálne lietať. Tento problém spôsobuje, že občania SR môžu svoje drony využívať iba na území SR (kedže tuto to nikto nekontroluje) ale nemôžu s nimi vzlietnuť v zahraničí. Problém pritom nespôsobili a ani ho nemôžu nijak vyriešiť -> registrovať sa dá iba v krajine, kde máte trvalý pobyt. Vie, prosím, ministerstvo o tomto probléme? Rieši ho? Ak áno, kedy by sme sa mohli dočkať spustenia online registrácie? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: behi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2021

Dátum doručenia:

16. apríl 2021

Dobrý deň, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 xxxxx | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, April 16, 2021 10:31 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, behi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Podľa aktuálne platných nariadení musí byť každý dron registrovaný v niektorom zo štátov EÚ. Registráciu má zabezpečovať priamo štát. Deje sa tak v každom štáte až na náš, kde ani 4 mesiace po začiatku platnosti nariadení nemôžu majitelia dronov legálne lietať. Tento problém spôsobuje, že občania SR môžu svoje drony využívať iba na území SR (kedže tuto to nikto nekontroluje) ale nemôžu s nimi vzlietnuť v zahraničí. Problém pritom nespôsobili a ani ho nemôžu nijak vyriešiť -> registrovať sa dá iba v krajine, kde máte trvalý pobyt. Vie, prosím, ministerstvo o tomto probléme? Rieši ho? Ak áno, kedy by sme sa mohli dočkať spustenia online registrácie? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: behi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov

Odosielateľ:

Martin <Martin.Cifersky@mindop.sk>

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum doručenia:

20. apríl 2021

Vážený pán xxxxx, podľa § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. Vám potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti o informácie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. S pozdravom _______________________________________________ Mgr. Martin Cíferský Odbor verejného obstarávania a právnej podpory oddelenie právnej podpory Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie Slobody 6 810 05 xxxxx Tel: +421 2 594 94 311 martin.cifersky@mindop.sk www.mindop.sk [cid:image002.png@01D264E8.880F73B0] P Vezmite, prosím, do úvahy Vašu environmentálnu zodpovednosť skôr, ako vytlačíte tento e-mail. From: 211 <211@mindop.sk> Sent: Friday, April 16, 2021 11:26 AM To: Cíferský, Martin Cc: Honzová, Zuzana ; Pečeňáková, Valentína Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov From: Info > Sent: Friday, April 16, 2021 10:53 AM To: 211 <211@mindop.sk> Cc: kancelaria, gtsu >; Kvasnicová, Eva > Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov From: xxxxx xxxxx > Sent: Friday, April 16, 2021 10:31 AM To: Info > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, behi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Podľa aktuálne platných nariadení musí byť každý dron registrovaný v niektorom zo štátov EÚ. Registráciu má zabezpečovať priamo štát. Deje sa tak v každom štáte až na náš, kde ani 4 mesiace po začiatku platnosti nariadení nemôžu majitelia dronov legálne lietať. Tento problém spôsobuje, že občania SR môžu svoje drony využívať iba na území SR (kedže tuto to nikto nekontroluje) ale nemôžu s nimi vzlietnuť v zahraničí. Problém pritom nespôsobili a ani ho nemôžu nijak vyriešiť -> registrovať sa dá iba v krajine, kde máte trvalý pobyt. Vie, prosím, ministerstvo o tomto probléme? Rieši ho? Ak áno, kedy by sme sa mohli dočkať spustenia online registrácie? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: behi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

28. apríl 2021

Dátum doručenia:

28. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 16.04.2021 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) obdržali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej sprístupnenie nájdete v prílohe tohto e-mailu. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 xxxxx | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, April 16, 2021 10:31 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Registrácia dronov Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, xxxxx - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, behi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Podľa aktuálne platných nariadení musí byť každý dron registrovaný v niektorom zo štátov EÚ. Registráciu má zabezpečovať priamo štát. Deje sa tak v každom štáte až na náš, kde ani 4 mesiace po začiatku platnosti nariadení nemôžu majitelia dronov legálne lietať. Tento problém spôsobuje, že občania SR môžu svoje drony využívať iba na území SR (kedže tuto to nikto nekontroluje) ale nemôžu s nimi vzlietnuť v zahraničí. Problém pritom nespôsobili a ani ho nemôžu nijak vyriešiť -> registrovať sa dá iba v krajine, kde máte trvalý pobyt. Vie, prosím, ministerstvo o tomto probléme? Rieši ho? Ak áno, kedy by sme sa mohli dočkať spustenia online registrácie? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: behi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx