Detail žiadosti

  • Rekonštrukcia materskej školy 388
  • Obec Zámutov
  • xxxxx xxxxx
  • 27. august 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rekonštrukcia materskej školy 388

Adresát:

zamutov@zamutov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

27. august 2019

Dátum odoslania:

27. august 2019

Povinná osoba: Obec xxxxx, č. 434, xxxxx xxxxx, xxxxx@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, beby@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Kedy bolo verejné obstarávanie k momentálne prebiehajúcej rekonštrukcii materskej školy 388 v Zámutove. 2. Kto bol vo výberovej komisii. 3. Kto je zhotoviteľ. 4. Nikde som nenašiel zverejnenú zmluvu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom, preto požadujem zaslať túto zmluvu. 5. Prečo nieje zverejnená zmluva a ostatné dokumenty týkajúce sa tejto rekonštrukcie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: beby@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Poskytnutie údajov

Odosielateľ:

Zamutov <zamutov@zamutov.sk>

Dátum úkonu:

5. september 2019

Dátum doručenia:

5. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné informácie: 1. Kedy bolo verejné obstarávanie k momentálne prebiehajúcej rekonštrukcii materskej školy 388 v Zámutove. VO - Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zverejnená na stránke obce dňa 15.06.2018. https://xxxxx.sk/wp-content/uploads/2019/07/priloha_c_7_vyzva_na_predlozen ie_ponuky_uid1_1529304940.pdf 2. Kto bol vo výberovej komisii. Obec xxxxx, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. 1b) zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") zverejnil výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky "Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci xxxxx. Pri tomto postupe podľa § 117 ZVO nie je výberová komisia, je poverená osoba vyhodnotením priebehu VO. Verejné obstarávanie zabezpečovala Agentúra regionálneho rozvoja PSK v Prešove na základe platnej zmluvy. 3. Kto je zhotoviteľ. 4. Nikde som nenašiel zverejnenú zmluvu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom, preto požadujem zaslať túto zmluvu. 5. Prečo nie je zverejnená zmluva a ostatné dokumenty týkajúce sa tejto rekonštrukcie. Zhotoviteľom je firma Ferstav s. r. o. Humenné. Zmluva bola zverejnená na stránke obce dňa 21.09.2018. https://xxxxx.sk/dokument/zmluva-zvysenie-kapacit-infrastruktury-ms-v-obci -xxxxx/ S pozdravom Ocú xxxxx Petrová Alena Tel.: 0902 890 150