Detail žiadosti

  • Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 23. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum odoslania:

23. október 2019

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zyzu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: V súvislosti s rekonštrukciou ostrovčekov a priechodov pre chodcov v križovatke Ružinovskej a Tomášikovej ulice prebiehajúcej v posledných týždňoch žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií: 1. Projekt (nielen dopravného značenia, ale aj samotnej úpravy ostrovčekov pre chodcov a nájazdových rámp), na základe ktorého bola táto rekonštrukcia realizovaná. 2. Informáciu o tom kedy (dátum) a kým (komisia resp. iný orgán Magistrátu) bol tento projekt schválený. 3. Informáciu o tom kedy a u koho (dodávateľ) bola objednaná realizácia rekonštrukcie. 4. Objednávku, resp. iný dokument definujúci objednaný rozsah a kvalitu prác pri rekonštrukcii. 5. Informáciu o tom kedy a kým bolo dielo prevzaté. 6. Preberací protokol, resp. iný obdobný dokument, popisujúci kompletnosť a správnosť vykonaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zyzu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum doručenia:

23. október 2019

Dobrý deň, pán xxxxx, Potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom, Mgr. Lucia Schusterová [cid:image001.gif@01D589B5.FD2E3F10] Útvar vybavovania sťažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 E-mail: lucia.schusterova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk [cid:image002.gif@01D589B5.FD2E3F10]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, October 23, 2019 3:09 PM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zyzu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: V súvislosti s rekonštrukciou ostrovčekov a priechodov pre chodcov v križovatke Ružinovskej a Tomášikovej ulice prebiehajúcej v posledných týždňoch žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií: 1. Projekt (nielen dopravného značenia, ale aj samotnej úpravy ostrovčekov pre chodcov a nájazdových rámp), na základe ktorého bola táto rekonštrukcia realizovaná. 2. Informáciu o tom kedy (dátum) a kým (komisia resp. iný orgán Magistrátu) bol tento projekt schválený. 3. Informáciu o tom kedy a u koho (dodávateľ) bola objednaná realizácia rekonštrukcie. 4. Objednávku, resp. iný dokument definujúci objednaný rozsah a kvalitu prác pri rekonštrukcii. 5. Informáciu o tom kedy a kým bolo dielo prevzaté. 6. Preberací protokol, resp. iný obdobný dokument, popisujúci kompletnosť a správnosť vykonaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zyzu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

Oznámenie o postúpení časti žiadosti o poskytnutí informácie

Odosielateľ:

Ústredná evidencia sťažností <staznosti@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

24. október 2019

Dátum doručenia:

24. október 2019

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, pán xxxxx, V prílohe Vám zasielame Oznámenie o postúpení časti žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom, Mgr. Lucia Schusterová [cid:image001.gif@01D58A79.93110620] Útvar vybavovania sťažností a peticií Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 153 E-mail: lucia.schusterova@xxxxx.sk Hlavné mesto SR xxxxx Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk [cid:image002.gif@01D58A79.93110620]Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali. From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, October 23, 2019 3:09 PM To: Ústredná evidencia sťažností Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zyzu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: V súvislosti s rekonštrukciou ostrovčekov a priechodov pre chodcov v križovatke Ružinovskej a Tomášikovej ulice prebiehajúcej v posledných týždňoch žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií: 1. Projekt (nielen dopravného značenia, ale aj samotnej úpravy ostrovčekov pre chodcov a nájazdových rámp), na základe ktorého bola táto rekonštrukcia realizovaná. 2. Informáciu o tom kedy (dátum) a kým (komisia resp. iný orgán Magistrátu) bol tento projekt schválený. 3. Informáciu o tom kedy a u koho (dodávateľ) bola objednaná realizácia rekonštrukcie. 4. Objednávku, resp. iný dokument definujúci objednaný rozsah a kvalitu prác pri rekonštrukcii. 5. Informáciu o tom kedy a kým bolo dielo prevzaté. 6. Preberací protokol, resp. iný obdobný dokument, popisujúci kompletnosť a správnosť vykonaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zyzu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Nová povinná osoba
Generálny investor Bratislavy

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

24. október 2019

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Odosielateľ:

Generálny investor Bratislavy <gib@gib.sk>

Dátum úkonu:

6. november 2019

Dátum doručenia:

6. november 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. S pozdravom _______________________ Generálny investor Bratislavy Záporožská 5 852 92 xxxxx