Detail žiadosti

  • Rozhodnutia o vyvlastnení
  • Okresný úrad Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 14. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozhodnutia o vyvlastnení

Adresát:

info.ba@minv.sk   Odoslaný

podatelna.ba@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

14. október 2019

Dátum odoslania:

14. október 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava 832 05, info.ba@minv.sk,podatelna.ba@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, teno@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Nasledovné rozhodnutia o vyvlastnení: OU-BA-OVBP2-2016/2596/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/2600/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7652/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7652/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7652/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/8401/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/8401/GRJ_Klčo OU-BA-OVBP2-2016/2611-GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7472/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7472/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7472/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7687/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7687/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7687/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/23518/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/8401/GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7458-GRJ OU-BA-OVBP2-2016/7457-GRJ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: teno@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Žiadosť o informáciu - oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie

Odosielateľ:

Jana Fickuliaková <Jana.Fickuliakova@minv.sk>

Dátum úkonu:

24. október 2019

Dátum doručenia:

24. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky Vám v prílohe zasiela list tunajšieho úradu č. OU-BA-OVB2-2019/121216/FIC zo dňa 23. 10. 2019. S pozdravom, Jana Fickuliaková Okresný úrad Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky Tomášikova 46 832 05 Bratislava 3

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

Žiadosť o informáciu - odpoveď

Odosielateľ:

Jana Fickuliaková <Jana.Fickuliakova@minv.sk>

Dátum úkonu:

6. november 2019

Dátum doručenia:

6. november 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 6. novembra 2019 — Lehota uplynula 21. novembra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dobrý deň, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky Vám zasiela odpoveď na Vašu žiadosť o informáciu zo dňa 14. 10. 2019 spolu s prílohami (2 ks). S pozdravom, Jana Fickuliaková Okresný úrad Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky Tomášikova 46 832 05 Bratislava 3