Detail žiadosti

  • Rozhodnutie
  • Najvyšší súd Slovenskej republiky
  • xxxxx xxxxx
  • 27. august 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozhodnutie

Adresát:

podatelna@nsud.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

27. august 2019

Dátum odoslania:

27. august 2019

Povinná osoba: Najvyšší súd Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava 814 90, podatelna@nsud.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tibu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Rozhodnutie NS vo veci 3 tz 15/98 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tibu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

rozhodnutie 3 Tz 15/98

Odosielateľ:

DEMČÁKOVÁ Ľubica <lubica.demcakova@nsud.sk>

Dátum úkonu:

2. september 2019

Dátum doručenia:

2. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Vážený pán xxxxx, na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, doručenej Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 27. augusta 2019, si Vás dovoľujeme zaslať Vami požadované rozhodnutie 3 Tz 15/98 v anonymizovanej podobe. S pozdravom JUDr. Ľubica Demčáková Oddelenie právne, legislatívne a vybavovania sťažností tel.: +421 2 323 04 625 e-mail: lubica.demcakova@nsud.sk [cid:image001.png@01D56173.674B2950] Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Župné námestie 13 814 90 Bratislava web: www.nsud.sk Táto elektronická správa a jej prílohy (ďalej len "správa") je dôverná, určená výhradne adresátovi/-tom a môže obsahovať právom chránené informácie. Akékoľvek jej nedovolené použitie či rozširovanie je zakázané. Pokiaľ nie ste zamýšľaným adresátom, správu prosím vymažte a bezodkladne informujte telefonicky alebo elektronicky odosielateľa. Správu nesmiete kopírovať ani využiť na akýkoľvek iný účel ani zdieľať jej obsah ďalej. Vzhľadom na to, že elektronické komunikačné siete nie sú pod našou priamou kontrolou, nezodpovedáme za prípadnú škodu spôsobenú prenosom tejto správy. This electronic message and any attachments (hereinafter referred to as the "message") are confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain legally protected information. Any unauthorized use or dissemination is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete the message and notify the sender immediately by telephone or e-mail. You may not copy the message or use it for any purpose, nor disclose its contents to any other person. Given that the electronic communications network is not under our direct control, we shall not be held liable for any damage caused by the transmission of this message.