Detail žiadosti

  • Rozhodnutie
  • Okresný súd Bratislava II
  • xxxxx xxxxx
  • 10. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozhodnutie

Adresát:

podatelnaOSba2@justice.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum odoslania:

10. október 2019

Povinná osoba: Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava II 827 02, podatelnaOSba2@justice.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lymu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Rozhodnutie vo veci sp. zn. 45C/81/2007 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lymu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva

Odosielateľ:

Mináriková Mariana <mariana.minarikova@justice.sk>

Dátum úkonu:

14. október 2019

Dátum doručenia:

14. október 2019

Prílohy:

Dobrý deň, povinná osoba zasiela žiadateľovi výzvu k žiadosti o sprístupnenie informácií. JUDr. Nora Vladová predsedníčka okresného súdu Okresný súd Bratislava II

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

podatelnaOSba2@justice.sk   Odoslaný

Mináriková Mariana <mariana.minarikova@justice.sk>   Odoslaný

Dátum úkonu:

14. október 2019

Dátum odoslania:

14. október 2019

Povinná osoba: Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava II 827 02, podatelnaOSba2@justice.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lymu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 10.10.2019 som formou emailu požiadal Okresný súd Bratislava II o poskytnutie informácie: Rozhodnutie. Dňa 14.10.2019 mi Okresný súd Bratislava II doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Bohužiaľ nedisponujem dátumom rozhodnutia, v prípade, ak bolo vo veci vydaných viacero rozhodnutí, rád by som požiadal o všetky rozhodnutia v tejto veci. Ďakujem, S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Mináriková Mariana <mariana.minarikova@justice.sk>

Dátum úkonu:

29. október 2019

Dátum doručenia:

29. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, povinná osoba zasiela žiadateľovi odpoveď k žiadosti o sprístupnenie informácií. JUDr. Nora Vladová predsedníčka okresného súdu Okresný súd Bratislava II