Detail žiadosti

  • Rozhodnutie OPÚ
  • Okresný úrad Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 25. august 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozhodnutie OPÚ

Adresát:

info.ba@minv.sk   Odoslaný

podatelna.ba@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

25. august 2019

Dátum odoslania:

25. august 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava 832 05, info.ba@minv.sk,podatelna.ba@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kici@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave Zn. 1152/09/0709/11/KVA z 08.02.2012 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kici@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Odosielateľ:

Zuzana Somogyi <Zuzana.Somogyi@minv.sk>

Dátum úkonu:

2. september 2019

Dátum doručenia:

2. september 2019

Dobrý deň, pán xxxxx Poprosila by som Vás o bližšiu identifikáciu, alebo nejaké číslo spisu, k tej 211/2000 Z.z. Túto značku čo tu píšete my tu nemáme v evidencii, keďže sa tento úrad sťahoval z Trenčianskej v roku 2016 Ďakujem s pozdravom Zuzana Somogyi, Pozemkový a lesný odbor.

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info.ba@minv.sk   Odoslaný

podatelna.ba@minv.sk   Odoslaný

Zuzana Somogyi <Zuzana.Somogyi@minv.sk>   Odoslaný

Dátum úkonu:

2. september 2019

Dátum odoslania:

2. september 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava 832 05, info.ba@minv.sk,podatelna.ba@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kici@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 25.08.2019 som formou emailu požiadal Okresný úrad Bratislava o poskytnutie informácie: Rozhodnutie OPÚ. Dňa 02.09.2019 mi Okresný úrad Bratislava doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Túto značku som našiel na liste vlastníctva k nasledovnej parcele: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=14&c=17.201104,48.161585&it=point&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/870293/4011_1?zoom=false Nejaké bližšie určenie rozhodnutia bohužiaľ nemám k dispozícii Pre prípad potreby pripájam na seba telefonický kontakt: 0902108556 Do štvrtka som však v zahraničí a je možné, že budem nedostupný. Veľmi pekne ďakujem, S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Podanie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

Oľga Kubíková <Olga.Kubikova@minv.sk>

Dátum úkonu:

5. september 2019

Dátum doručenia:

5. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prajem pekný deň, na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vám preposielame odpoveď na Vašu Žiadosť o poskytnutie informácií formou e-mailovej pošty. ( viď. príloha ) S pozdravom Ing. Oľga Kubíková pozemkový a lesný odbor Okresný úrad Bratislava