Detail žiadosti

  • Rozkopaný chodník v Líščom údolí
  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • xxxxx xxxxx
  • 2. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozkopaný chodník v Líščom údolí

Adresát:

infozakon@karlovaves.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

2. marec 2020

Dátum odoslania:

2. marec 2020

Dátum doručenia:

2. marec 2020

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hapu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: sprístupnenie rozkopávkového povolenia v elektronickej forme na rozkopávku chodníka riešenom v podnete na https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/86930/rozkopany-chodnik-v-liscom-udoli-21 Ak existuje k danej rozkopávke aj projekt dopravného značenia, žiadam sprístupniť v elektronickej forme aj ten. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hapu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozkopaný chodník v Líščom údolí

Odosielateľ:

"podatelna@karlovaves.sk" <podatelna@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

2. marec 2020

Dátum doručenia:

2. marec 2020

Dobrý deň, Vaše podanie sme zaevidovali a pridelili na vybavenie. S pozdravom Nadežda Geislerová Informačná kancelária a podateľňa nadezda.geislerova@karlovaves.sk Tel: 00421 2 707 11 253 Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Karlova Ves Nám. Sv. Františka 8 842 62 xxxxx www.karlovaves.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Monday, March 2, 2020 1:24 PM To: infozakon@karlovaves.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozkopaný chodník v Líščom údolí Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hapu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: sprístupnenie rozkopávkového povolenia v elektronickej forme na rozkopávku chodníka riešenom v podnete na https://www.odkazprestarostu.sk/xxxxx/podnety/86930/rozkopany-chodnik-v-liscom-udoli-21 Ak existuje k danej rozkopávke aj projekt dopravného značenia, žiadam sprístupniť v elektronickej forme aj ten. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hapu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď - Žiadosť o informácie podľa 2011/200 Z.z.: Rozkopaný chodník v Líščom údolí

Odosielateľ:

marek turna <marek.turna@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

5. marec 2020

Dátum doručenia:

5. marec 2020

Číslo spisu:

KV/DOP/ 1505/2020/6132/MT

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán, xxxxx xxxxx, bytom xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Na základe Vašej žiadosti o informácie Vám zasielame odpoveď na Vašu otázku elektronicky tak, ako ste žiadal. S úctou Mgr. Marek Turňa oddelenie dopravy a životného prostredia marek.turna@karlovaves.sk Tel.:00421 2 70711272 Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Karlova Ves Nám. Sv. Františka 8 842 62 xxxxx