Detail žiadosti

  • rozsirovanie chaty pod chlebom
  • Okresný úrad Martin
  • xxxxx xxxxx
  • 27. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: rozsirovanie chaty pod chlebom

Adresát:

info.mt@minv.sk   Odoslaný

podatelna@mt.vs.sk   Odmietnutý email

podatelna.mt@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

27. september 2019

Dátum odoslania:

27. september 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin 038 58, info.mt@minv.sk,podatelna.mt@minv.sk,podatelna@mt.vs.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ropu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dobrý deň, v súvislosti s investičným zámerom na Chate pod Chlebom v NP Malá Fatra požiadal Okresný úrad Martin o stanovisko Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici. Naše otázky znejú: 1. K spomínanému investičnému zámeru na Chate pod Chlebom vydala odborné stanovisko Správa Národného parku Malá Fatra, ktorá je kompetentná vydávať odborné stanoviská súvisiace so zásahmi v chránenom území NP Malá Fatra. Spomínaný investičný zámer neodporučila realizovať v takom rozsahu, ako žiadal investor. Prečo Okresný úrad v Martine nepracoval s týmto vyjadrením? 2. Prečo Okresný úrad v Martine požiadal o stanovisko k tomuto investičnému zámeru Štátnu ochrany prírody v Banskej Bystrici? 3. Aké rozhodnutie v tejto veci vydal Okresný úrad v Martine? Vaše odpovede oceníme v budúcom týždni, ak sa dá - do stredy 2. októbra 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ropu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: Sprístupnenie informácie - Chata pod Chlebom (OU-MT-OSZP-2019/16086-Mu)

Odosielateľ:

Milan Mucha <Milan.Mucha@minv.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň! V prílohe Vám zasielame list vo veci sprístupnenia informácií, o ktoré ste žiadali e-mailom zo dňa 27. 09. 2019. S pozdravom Ing. Milan Mucha - Okresný úrad Martin, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny