Detail žiadosti

  • Skeny faktúr
  • Slovenský pozemkový fond
  • xxxxx xxxxx
  • 19. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Skeny faktúr

Adresát:

sekretariat@pozfond.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum odoslania:

19. apríl 2021

Povinná osoba: Slovenský pozemkový fond, Krížna 52, Bratislava - Ružinov 821 08, sekretariat@pozfond.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Skeny všetkých faktúr medzi SPF a „JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o.“, vrátane príloh faktúr. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyca@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

20. apríl 2021

Dátum doručenia:

20. apríl 2021

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam Potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Odbor komunikácie a špeciálnych činností [cid:image001.png@01D735EB.209596A0] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 000 Búdková 36 817 15 Bratislava e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk web: www.pozfond.sk

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odosielateľ:

"Stražancová Lucia Mgr." <Lucia.Strazancova@Pozfond.sk>

Dátum úkonu:

28. apríl 2021

Dátum doručenia:

28. apríl 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 28. apríla 2021 — Lehota uplynula 13. mája 2021.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že požadovaná informácia je predmetom obchodného tajomstva.

Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. zo dňa 19.04.2021 Vám v prílohe zasielame odpoveď. Zároveň Vám bude prostredníctvom pošty zaslané Rozhodnutie. S pozdravom Mgr. Lucia Stražancová Odbor komunikácie a špeciálnych činností [cid:image001.png@01D73C44.F4C6A220] Generálne riaditeľstvo telefón: +421 2 209 41 000 Búdková 36 817 15 Bratislava e-mail: lucia.strazancova@pozfond.sk web: www.pozfond.sk