Detail žiadosti

  • Spot o prinosoch informatizacie
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • xxxxx xxxxx
  • 22. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Spot o prinosoch informatizacie

Adresát:

info@vicepremier.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

22. september 2019

Dátum odoslania:

22. september 2019

Povinná osoba: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, xxxxx 811 05, info@vicepremier.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umeju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - v spote, ktory je vysielany aj verejne v mediach a na socialnych sietach (https://www.facebook.com/watch/?v=372577340303991) uvadzate, ze "sa vdaka nim (projektom) usetrilo az 2,75 miliardy eur", ziadam o uvedenie sposobu/metodiky, ktorou bolo toto cislo vypocitane. - zoznam projektov, o ktorych spot hovori. - vycislenie prinosov podla projektov (tabulka projekt, prinos v EUR), ak je to mozne aj ocakavany rok kedy tento prinos nastane alebo nastal. - informaciu o tom akym sposobom sa tieto prinosy meraju pocas prevadzky projektov (pre existujuce a minule projekty) a buduce projekty. - vsetky podklady, ktore boli vyuzite na vypocet usetrenej sumy a ak je to mozne aj vratane vsetkych priloh. - zmluvu, ktorou bola realizovana vyroba tohto spotu vratane vsetkych priloh. - sposob akym bola urcena predbezna hodnota tejto zakazky (spot) - zoznam oslovenych subjektov pre tuto zakazku a ponuky od oslovenych subjektov pre tuto zakazku (spot) vratane vsetkych priloh. - vsetky akceptacne protokoly k tejto zakazke. Ak niektore zo ziadanych dokumentov obsahuju citlive informacie, ziadam ich zaciernit a ciastocne spristupnit v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umeju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Spot o prinosoch informatizacie

Odosielateľ:

info <info@vicepremier.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum doručenia:

23. september 2019

Dobrý deň, v zmysle Vašej požiadavky Vám zasielame potvrdenie prijatia Vašej žiadosti. S pozdravom, [cid:image001.png@01D4915C.6531D390] Oddelenie komunikácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15 [cid:image002.png@01D4915C.6531D390] 811 05 xxxxx [cid:image003.png@01D4915C.6531D390] tel.: 02/2092 8258 mail: info@vicepremier.gov.sk www.vicepremier.gov.sk [UPPVII_Email_Icon_social_media_128px_FB] [UPPVII_Email_Icon_social_media_128px_Linkedin] From: xxxxx xxxxx Sent: Sunday, September 22, 2019 7:40 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Spot o prinosoch informatizacie Povinná osoba: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, xxxxx 811 05, info@vicepremier.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umeju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - v spote, ktory je vysielany aj verejne v mediach a na socialnych sietach (https://www.facebook.com/watch/?v=372577340303991) uvadzate, ze "sa vdaka nim (projektom) usetrilo az 2,75 miliardy eur", ziadam o uvedenie sposobu/metodiky, ktorou bolo toto cislo vypocitane. - zoznam projektov, o ktorych spot hovori. - vycislenie prinosov podla projektov (tabulka projekt, prinos v EUR), ak je to mozne aj ocakavany rok kedy tento prinos nastane alebo nastal. - informaciu o tom akym sposobom sa tieto prinosy meraju pocas prevadzky projektov (pre existujuce a minule projekty) a buduce projekty. - vsetky podklady, ktore boli vyuzite na vypocet usetrenej sumy a ak je to mozne aj vratane vsetkych priloh. - zmluvu, ktorou bola realizovana vyroba tohto spotu vratane vsetkych priloh. - sposob akym bola urcena predbezna hodnota tejto zakazky (spot) - zoznam oslovenych subjektov pre tuto zakazku a ponuky od oslovenych subjektov pre tuto zakazku (spot) vratane vsetkych priloh. - vsetky akceptacne protokoly k tejto zakazke. Ak niektore zo ziadanych dokumentov obsahuju citlive informacie, ziadam ich zaciernit a ciastocne spristupnit v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umeju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Spot o prinosoch informatizacie

Odosielateľ:

info <info@vicepremier.gov.sk>

Dátum úkonu:

3. október 2019

Dátum doručenia:

3. október 2019

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnenie požadovanej informácie si vyžaduje túto informáciu nanovo vytvoriť, a inštitúcia nie je povinná vytvárať nové informácie.

Dobrý deň, v prílohe tohto emailu Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom, [cid:image001.png@01D4915C.6531D390] Oddelenie komunikácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15 [cid:image002.png@01D4915C.6531D390] 811 05 xxxxx [cid:image003.png@01D4915C.6531D390] tel.: 02/2092 8258 mail: info@vicepremier.gov.sk www.vicepremier.gov.sk [UPPVII_Email_Icon_social_media_128px_FB] [UPPVII_Email_Icon_social_media_128px_Linkedin] From: xxxxx xxxxx Sent: Sunday, September 22, 2019 7:40 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Spot o prinosoch informatizacie Povinná osoba: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, xxxxx 811 05, info@vicepremier.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, umeju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - v spote, ktory je vysielany aj verejne v mediach a na socialnych sietach (https://www.facebook.com/watch/?v=372577340303991) uvadzate, ze "sa vdaka nim (projektom) usetrilo az 2,75 miliardy eur", ziadam o uvedenie sposobu/metodiky, ktorou bolo toto cislo vypocitane. - zoznam projektov, o ktorych spot hovori. - vycislenie prinosov podla projektov (tabulka projekt, prinos v EUR), ak je to mozne aj ocakavany rok kedy tento prinos nastane alebo nastal. - informaciu o tom akym sposobom sa tieto prinosy meraju pocas prevadzky projektov (pre existujuce a minule projekty) a buduce projekty. - vsetky podklady, ktore boli vyuzite na vypocet usetrenej sumy a ak je to mozne aj vratane vsetkych priloh. - zmluvu, ktorou bola realizovana vyroba tohto spotu vratane vsetkych priloh. - sposob akym bola urcena predbezna hodnota tejto zakazky (spot) - zoznam oslovenych subjektov pre tuto zakazku a ponuky od oslovenych subjektov pre tuto zakazku (spot) vratane vsetkych priloh. - vsetky akceptacne protokoly k tejto zakazke. Ak niektore zo ziadanych dokumentov obsahuju citlive informacie, ziadam ich zaciernit a ciastocne spristupnit v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: umeju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Odvolanie

Predmet:

Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Dátum úkonu:

4. október 2019

Dátum odoslania:

4. október 2019

xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 xxxxx
xxxxx, 04.10.2019
Odvolanie
voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (§ 18 ods. 3 zák. 211/2000 Z. z.)
        V zmysle § 19 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode inforácií” alebo len „zákon”) podávam odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „povinná osoba”), ku ktorému došlo len čiastočným sprístupnením informácie v zmysle mojej žiadosti o informácie zo dňa 22.09.2019 (ďalej len „žiadosť”).
Odôvodnenie:
        Dňa 22.09.2019 som formou emailu požiadal povinnú osobu o poskytnutie nasledovnej informácie:
        - v spote, ktory je vysielany aj verejne v mediach a na socialnych sietach (https://www.facebook.com/watch/?v=372577340303991) uvadzate, ze "sa vdaka nim (projektom) usetrilo az 2,75 miliardy eur", ziadam o uvedenie sposobu/metodiky, ktorou bolo toto cislo vypocitane. - zoznam projektov, o ktorych spot hovori. - vycislenie prinosov podla projektov (tabulka projekt, prinos v EUR), ak je to mozne aj ocakavany rok kedy tento prinos nastane alebo nastal. - informaciu o tom akym sposobom sa tieto prinosy meraju pocas prevadzky projektov (pre existujuce a minule projekty) a buduce projekty. - vsetky podklady, ktore boli vyuzite na vypocet usetrenej sumy a ak je to mozne aj vratane vsetkych priloh. - zmluvu, ktorou bola realizovana vyroba tohto spotu vratane vsetkych priloh. - sposob akym bola urcena predbezna hodnota tejto zakazky (spot) - zoznam oslovenych subjektov pre tuto zakazku a ponuky od oslovenych subjektov pre tuto zakazku (spot) vratane vsetkych priloh. - vsetky akceptacne protokoly k tejto zakazke. Ak niektore zo ziadanych dokumentov obsahuju citlive informacie, ziadam ich zaciernit a ciastocne spristupnit v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam.
        Dňa 23.09.2019 mi povinná osoba doručila potvrdenie o prijati žiadosti.
        Dňa 03.10.2019 mi povinná osoba doručila rozhodnutie o sprístupnení informácie, ktoré však nebolo úplným sprístupnením žiadaných informácií, z nasledovných dôvodov         - na otazku "zoznam projektov, o ktorych spot hovori." ste uviedli, ze " Zoznam projektov, o ktorých spot hovorí, je dostupný v systéme metaIS." co nepovazujeme za zodpovedanie otazky, kedze metaIS eviduje vyse 400 projektov, pricom v spote sa hovori o 61 a 53 projektoch. Z tejto odpovede nie je mozne urcit, o ktore projekty ide. Opatovne ziadame o zoznam projektov, ktore sa v spote spominaju.         - na otazku "všetky podklady, ktoré boli využité na výpočet ušetrenej sumy a ak         je to možné aj vrátane všetkých príloh" ste uviedli, ze "povinná osoba uvádza, že Metodika výpočtu        úspor pozostáva z mapovania transakcií z už zrealizovaných projektov (dostupné v metaIS a porovnania týchto transakcií podľa typu vplyvu na občana (priamy/nepriamy vplyv) a vynásobením počtu týchto transakcií konštantou v zmysle doložky vplyvov a analýzy vplyvov na občana / podnikateľa. ". Ziadali sme o podklady, ktore byli pouzite na vypocet usetrenej zmluvy. Odpoved len definuje ake podklady boli vyuzite, nespristupnuje tieto podklady samotne. Opatovne ziadame o poskytnutie tychto podkladov. Pripadne informaciu o tom, kde je mozne tieto podklady ziskat (napr. mapovanie transakcii z uz realizovanych projektov, urcenie typu vplyvu na obcana, pocty zrelizovanych transakcii po projektoch). Mame za to, ze tymito informaciami MUSI urad disponovat, kedze sluzili ako podklady pre spot samotny.        
        Napriek tomu, že rozhodnutie bolo označené ako sprístupnenie informácie, k skutočnému sprístupneniu mnou požadovaných informácií nedošlo. Povinná osoba v takomto prípade nie je oprávnená použiť postup podľa § 18 ods. 1. a teda podľa § 18 ods. 3 zákona došlo v zákonom stanovenej lehote k vydaniu fiktívneho rozhodnutia, ktorým odmietla informáciu poskytnúť.
        Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 S 31/02 zo dňa 16. mája 2002 (Rs 37/2003) „Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií (a rovnako aj ust. § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií) treba vykladať tak, že nezbavuje správny orgán povinnosti riadne vykonať odvolacie (prvostupňové) konanie a následne vydať riadne rozhodnutie. Účelom zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia určite nebolo „legalizovať“ nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Práve naopak, jeho účelom bolo poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu o sprístupnenie informácie, pred jej nečinnosťou. ... Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného v zmysle § 19 ods. 3 ZSI treba považovať za nezákonné z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Predovšetkým neobsahuje odôvodnenie, z ktorého dôvodu je nepreskúmateľné, čo samo osebe je dôvodom pre zrušenie takéhoto rozhodnutia (§ 250j ods. 2 veta druhá O.s.p.). Nakoľko aj prvostupňové rozhodnutie povinnej osoby trpí nedostatkom dôvodov, bolo potrebné aj toto rozhodnutie považovať za nepreskúmateľné.“
        Z uvedených dôvodov žiadam o zrušenie fiktívneho rozhodnutia o neposkytnutí informácie a sprístupnenie informácií v plnom rozsahu.
xxxxx xxxxx

Vypršanie lehoty po podaní odvolania

Dátum úkonu:

29. október 2019