Detail žiadosti

  • Sprístupnenie informácií
  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • xxxxx xxxxx
  • 13. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Sprístupnenie informácií

Adresát:

infozakon@karlovaves.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

13. apríl 2021

Dátum odoslania:

13. apríl 2021

Dátum doručenia:

14. apríl 2021

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nemot@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Dôvod zablokovania súkromného profilu “Maťo Bublo xxxxx” na sociálnej sieti facebook na verejnej stránke MÚ Karlova Ves. 2) Kto konkrétne a na základe akých kritérií rozhodol o zablokovaní uvedeného profilu. 3) Sprístupnenie/zaslanie etického kódexu zamestnanca MÚ Karlova Ves, alebo podobného dokumentu upravujúceho správanie a povinnosti zamestnanca úradu. 4) sprístupnenie menného zoznamu administrátorov, editorov, alebo moderátorov verejnej stránky MÚ Karlova Ves platenej z verejných financií. 5) na základe akých kritérií je možné prehodnotiť odblokovanie menovaného profilu 6) menný zoznam tých, ktorí majú prístup k databázam občanov mestskej časti Karlova Ves a má právomoc v nich vyhľadávať osobné údaje občanov a nakladať s nimi 7) na základe akého poverenia (viď. bod 6) 8) ktorá osoba právne zastrešuje/kto je zákonným garantom na Právnu poradňu MU Karlova Ves Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nemot@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

"podatelna@karlovaves.sk" <podatelna@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

14. apríl 2021

Dátum doručenia:

14. apríl 2021

Dobrý deň, Vaše podanie sme zaevidovali a pridelili na vybavenie. S pozdravom Nadežda Geislerová Informačná kancelária a podateľňa nadezda.geislerova@karlovaves.sk Tel: 00421 2 707 11 253 Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Karlova Ves Nám. Sv. Františka 8 842 62 xxxxx www.karlovaves.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, April 13, 2021 9:57 PM To: infozakon@karlovaves.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Sprístupnenie informácií Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, xxxxx - Karlova Ves 842 62, infozakon@karlovaves.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nemot@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Dôvod zablokovania súkromného profilu “Maťo Bublo xxxxx” na sociálnej sieti facebook na verejnej stránke MÚ Karlova Ves. 2) Kto konkrétne a na základe akých kritérií rozhodol o zablokovaní uvedeného profilu. 3) Sprístupnenie/zaslanie etického kódexu zamestnanca MÚ Karlova Ves, alebo podobného dokumentu upravujúceho správanie a povinnosti zamestnanca úradu. 4) sprístupnenie menného zoznamu administrátorov, editorov, alebo moderátorov verejnej stránky MÚ Karlova Ves platenej z verejných financií. 5) na základe akých kritérií je možné prehodnotiť odblokovanie menovaného profilu 6) menný zoznam tých, ktorí majú prístup k databázam občanov mestskej časti Karlova Ves a má právomoc v nich vyhľadávať osobné údaje občanov a nakladať s nimi 7) na základe akého poverenia (viď. bod 6) 8) ktorá osoba právne zastrešuje/kto je zákonným garantom na Právnu poradňu MU Karlova Ves Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nemot@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácie - Zákon č. 211/2000 Z.z. - odpoveď

Odosielateľ:

Karloveské noviny <redakcia@karlovaves.sk>

Dátum úkonu:

20. apríl 2021

Dátum doručenia:

20. apríl 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 20. apríla 2021 — Lehota uplynula 5. mája 2021.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zo dňa 14. 4. 2021 vám v prílohe posielame odpoveď. S pozdravom Miroslav Špejl Referát komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou Miestny úrad mestskej časti xxxxx - Karlova Ves miroslav.spejl@karlovaves.sk Tel: + 421 2 707 11 153 Mobil: + 421 940 634 111 [emailPodpis13]