Detail žiadosti

  • sprístupnenie objednávky, faktúry
  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  • xxxxx xxxxx
  • 26. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: sprístupnenie objednávky, faktúry

Adresát:

sluzby@bvsas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

26. február 2020

Dátum odoslania:

26. február 2020

Povinná osoba: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, xxxxx 826 46, sluzby@bvsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zepu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: fotokópiu (scan) objednávky a faktúry za exteriérové pitné fontánky – diela architektonického ateliéru Archatelier. Funtánky boli osadené v roku 2016 (do užívania odovzdané dňa 2. 8 2016) na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom, na Župnom námestí pred historickou budovou NR SR a na Rázusovom nábreží pri Propeleri. Ilustračná fotografia fontán sa nachádza v prílohe. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zepu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Automatic reply: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: sprístupnenie objednávky, faktúry

Odosielateľ:

Sluzby <sluzby@bvsas.sk>

Dátum úkonu:

26. február 2020

Dátum doručenia:

26. február 2020

Dobrý deň, ďakujeme za zaslanie Vašej správy. Vaša požiadavka bude pridelená a spracovaná kompetentným pracovníkom. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), môžete získať na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov. Prosíme, neodpovedajte na túto správu, bola vygenerovaná automaticky.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211/2000 Z.z._Bujaček_sprístupnenie_informácií

Odosielateľ:

Sluzby <sluzby@bvsas.sk>

Dátum úkonu:

6. marec 2020

Dátum doručenia:

6. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe mailu zasielame stanovisko k požadovaným informáciám. Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť aj služby nášho Call centra (0850 123 122) v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hodiny. S pozdravom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 xxxxx tel.:0850 123 122 e-mail: sluzby@bvsas.sk http://www.bvsas.sk Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), môžete získať na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS www.bvsas.sk v sekcii O nás - Ochrana osobných údajov. Táto správa a všetky pripojené súbory sú dôverné a určené výlučne adresátovi. V prípade, že nie ste oprávneným adresátom, je zakázané akékoľvek uverejňovanie, sprostredkovanie alebo iné použitie týchto informácií. Ak ste tento mail dostali neoprávnene, prosím oznámte to odosielateľovi a zmažte správu a priložené súbory. Odosielateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby alebo problémy spôsobené týmto prenosom. This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the message as well as all attached documents. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.