Detail žiadosti

  • sprístupnenie POD
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 6. apríl 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: sprístupnenie POD

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

6. apríl 2020

Dátum odoslania:

6. apríl 2020

Dátum doručenia:

6. apríl 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cyzu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: sprístupnenie v elektronickej forme (napr. stačí ja odfotené telefónom v dostatočnej kvalite) POD k projektu (asi súčasť odernizácie DKR ), ktorý sa v súčastnosti realizuje v úseku od zástavky Chatam Sófer až k zástavke Molecova, kde dochádza k obmedzeniam na chodníkoch. V prílohe je príklad jedného z mnohých výkopov a zaujíma ma, ako je to riešené v POD. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cyzu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: sprístupnenie POD

Odosielateľ:

"Mgr." <lucia.schusterova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

6. apríl 2020

Dátum doručenia:

6. apríl 2020

Dobrý deň, potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom  [cid:6214f90b-262e-496b-ad9e-e31db4a68bbc] Mgr. Lucia Schusterová Ústredná evidencia sťažností Kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 153 lucia.schusterova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk ________________________________ Od: xxxxx xxxxx Odoslané: pondelok 6. apríla 2020 11:37 Komu: Ústredná evidencia sťažností Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: sprístupnenie POD Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cyzu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: sprístupnenie v elektronickej forme (napr. stačí ja odfotené telefónom v dostatočnej kvalite) POD k projektu (asi súčasť odernizácie DKR ), ktorý sa v súčastnosti realizuje v úseku od zástavky Chatam Sófer až k zástavke Molecova, kde dochádza k obmedzeniam na chodníkoch. V prílohe je príklad jedného z mnohých výkopov a zaujíma ma, ako je to riešené v POD. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cyzu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: POD terajšej etapy DKR

Odosielateľ:

"PhD." <gabriella.balko@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

14. apríl 2020

Dátum doručenia:

14. apríl 2020

Číslo spisu:

MAGS UES 47540/2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, Magistrátu hlavného mesta SR xxxxx bola dňa 06.04.2020 doručená Vaša elektronická žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo Vašej žiadosti ste žiadali sprístupniť POD k projektu v úseku od zastávky Chatam Sófer až k zastávke Molecova. V prílohe tohto mailu Vám posielam odpoveď s prílohami - výkresy POD. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Ing. Gabriella Balkó, PhD. Oddelenie mestskej mobility Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 613 / +421 910 807 453 gabriella.balko@xxxxx.sk www.xxxxx.sk Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.