Detail žiadosti

  • Štatistiky z kontroly cestovných lístkov
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 6. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov

Adresát:

zakon.informacie@dpb.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum odoslania:

6. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, Bratislava 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ijyx@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov vo vozidlách DPB (konkrétne počet udelených pokút celkovo, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 15-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 30-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti PCL) za roky 2020 a 2019. Štatistiky o počte predaných lístkov podľa jednotlivých typov za roky 2020 a 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ijyx@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov

Odosielateľ:

Notová Barbora <Notova.Barbora@dpb.sk>

Dátum úkonu:

10. apríl 2021

Dátum doručenia:

10. apríl 2021

Dobrý deň, Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB“) bola dňa 06.04.2021 e-mailom doručená Vaša Žiadosť o poskytnutie informácie, ev. č. 15/2021 (ďalej len „Žiadosť“), ktorou žiadate o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“). Podanou Žiadosťou ste zároveň požiadali o doručenie potvrdenia o podaní Vašej Žiadosti. Na základe uvedeného DPB ako povinná osoba týmto podľa § 14 ods. 5 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám potvrdzuje podanie Vašej Žiadosti. S pozdravom /Regards, [header.bmp] JUDr. Barbora Notová vedúca odboru právnych služieb a verejného obstarávania Mobil: +421 904 899 728 E-mail: notova.barbora@dpb.sk [dpb_logo_footer] Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava Tel.: +421 2 5950 1528 Web: www.dpb.sk P Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary. 🚶🚲🚍🚊 Prosím, zvážte dopad na životné prostredie aj pri najbližšej ceste. Individuálna automobilová doprava negatívne ovplyvnuje zdravie nás všetkých a spôsobuje nezvratné klimatické zmeny v našom meste, v našej krajine aj inde na Zemi. Vopred ďakujem za zodpovedné zamyslenie sa akým spôsobom budete cestovať pred každou jazdou 🚶🚲🚍🚊 From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, April 6, 2021 10:14 PM To: zakon.informacie Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov Povinná osoba: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, Bratislava 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ijyx@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov vo vozidlách DPB (konkrétne počet udelených pokút celkovo, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 15-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 30-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti PCL) za roky 2020 a 2019. Štatistiky o počte predaných lístkov podľa jednotlivých typov za roky 2020 a 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ijyx@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov

Odosielateľ:

Notová Barbora <Notova.Barbora@dpb.sk>

Dátum úkonu:

16. apríl 2021

Dátum doručenia:

16. apríl 2021

Číslo spisu:

15/2021

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Prílohy:

Štatistika predaja JCL a PCL 2019 - 2020.xlsx

Dobrý deň, žiadosťou zo dňa 06.04.2021, reg. č. 7233/2021, ev. č. 15/2021, ktorá bola Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB“) doručená e-mailom, žiadate o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám”). Požadované informácie žiadate doručiť na e-mailovú adresu: ijyx@mail.chcemvediet.sk. DPB ako povinná osoba podľa § 3 ods. 2. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, na základe Vašej žiadosti, si Vám dovoľuje uviesť nasledovné informácie: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov vo vozidlách DPB za roky 2020 a 2019: Rok 2019 počet udelených pokút: 37 003 ks Rok 2020 počet udelených pokút: 30 311 ks Štatistiku o počte predaných lístkov podľa jednotlivých typov za roky 2020 a 2019 Vám zasielame v prílohe tohto e-mailu. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti, že sa jedná o predaje DPB, nie celého IDS BK. V časti nesprístupnenia Vami požadovaných informácií, Vám bolo/bude zaslané rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií zo strany Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré Vám bolo/bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. S pozdravom /Regards, [header.bmp] JUDr. Barbora Notová vedúca odboru právnych služieb a verejného obstarávania Mobil: +421 904 899 728 E-mail: notova.barbora@dpb.sk [dpb_logo_footer] Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava Tel.: +421 2 5950 1528 Web: www.dpb.sk P Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary. 🚶🚲🚍🚊 Prosím, zvážte dopad na životné prostredie aj pri najbližšej ceste. Individuálna automobilová doprava negatívne ovplyvnuje zdravie nás všetkých a spôsobuje nezvratné klimatické zmeny v našom meste, v našej krajine aj inde na Zemi. Vopred ďakujem za zodpovedné zamyslenie sa akým spôsobom budete cestovať pred každou jazdou 🚶🚲🚍🚊 From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, April 6, 2021 10:14 PM To: zakon.informacie Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov Povinná osoba: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, Bratislava 814 52, zakon.informacie@dpb.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ijyx@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Štatistiky z kontroly cestovných lístkov vo vozidlách DPB (konkrétne počet udelených pokút celkovo, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 15-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti 30-minútového lístka, počet udelených pokút na základe vypršanej doby platnosti PCL) za roky 2020 a 2019. Štatistiky o počte predaných lístkov podľa jednotlivých typov za roky 2020 a 2019. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ijyx@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Nová povinná osoba
Magistrát mesta Bratislava

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

16. apríl 2021

Vypršanie lehoty

Dátum úkonu:

4. máj 2021

Lehota:

15 kalendárnych dní od 4. mája 2021 — Lehota uplynula 19. mája 2021.