Detail žiadosti

  • Stavebne konanie Zvaracak/Min. spravodlivosti
  • Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 8. apríl 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebne konanie Zvaracak/Min. spravodlivosti

Adresát:

sekretariatprednostu@banm.sk   Odoslaný

prednosta@banm.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. apríl 2020

Dátum odoslania:

8. apríl 2020

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Nové Mesto, Junácka 1, xxxxx - Nové Mesto 832 90, prednosta@banm.sk, sekretariatprednostu@banm.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, susi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - Rozhodnutie zo stavebného konania (resp. ohlášky) rekonštrukcie budovy bývalého Výskumného ústavu zváračského, dnes Ministerstvo spravodlivosti, úľ. Račianska 1523/71 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: susi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211/2000

Odosielateľ:

Eva Daňová <eva.danova@banm.sk>

Dátum úkonu:

22. apríl 2020

Dátum doručenia:

22. apríl 2020

Číslo spisu:

14944/5390/2020/UKSP/DANE

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, V prílohe zasielame odpoveď na vašu žiadosť o info. S pozdravom Eva Daňová poverená vedením odelenia územného konania a stavebného poriadku Miestny úrad, Mestská časť xxxxx -Nové Mesto Junácka 1,832 91 xxxxx tel: 02/49253400 e-mail: eva.danova@banm.sk www.banm.sk Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská časť xxxxx-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk