Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Obec Jelenec
  • xxxxx xxxxx
  • 9. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

obec.jelenec@jelenec.sk   Zaradený do radu

Dátum úkonu:

9. september 2019

Dátum odoslania:

9. september 2019

Povinná osoba: Obec Jelenec, č. 126, Jelenec 951 73, obec.jelenec@jelenec.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyze@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o stavebné povolenie s prílohami a stavebné povolenie vo vzťahu k stavbe kamiónové stojisko a na ňom stojace stavby na parcele 1004/16, kú Jelenec, zapísanej na LV č. 1988 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyze@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Re: {Disarmed} Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

Obecný úrad Jelenec <obec.jelenec@jelenec.sk>

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum doručenia:

25. september 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 25. septembra 2019 — Lehota uplynula 10. októbra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dňa 9. 9. 2019 o 10:23 xxxxx xxxxx napísal(a): > Povinná osoba: Obec Jelenec, č. 126, Jelenec 951 73, obec.jelenec@jelenec.sk > > Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyze@mail.chcemvediet.sk > > > Dobrý deň, > > na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: > > Žiadosť o stavebné povolenie s prílohami a stavebné povolenie vo vzťahu k stavbe kamiónové stojisko a na ňom stojace stavby na parcele 1004/16, kú Jelenec, zapísanej na LV č. 1988 > > Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyze@mail.chcemvediet.sk > > V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. > > Ďakujem, > > xxxxx xxxxx > Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že k stavbám na parcele č. 1004/16, k.ú. Jelenec neboli vydané stavebné povolenia, nakoľko ani neboli žiadané. Túto skutočnosť Vám už nahlásil telefonicky pán starosta. Na uvedenú parcelu však bolo vydané Oznámenie k ohláseniu drobnej stavbe "Oplotenie". Nakoľko toto oznámenie aj potvrdenka o zaplatení správneho poplatku sú verejné dokumenty, tieto Vám v prílohe zasielame. S pozdravom Alžbeta Borbélyová