Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Obec Demänovská Dolina
  • xxxxx xxxxx
  • 12. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

urad@demanovskadolina.info   Otvorený

Dátum úkonu:

12. september 2019

Dátum odoslania:

12. september 2019

Povinná osoba: Obec Demänovská Dolina, č. 72, Demänovská Dolina 032 51, urad@demanovskadolina.info Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, peta@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe súp. č. 159 na parcele 2926/400, zapísanej na LV č. 30, kú. Demänovská Dolina Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: peta@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Oznámenie

Odosielateľ:

"Ing. Vinčurová Alena" <stavebnyurad@demanovskadolina.info>

Dátum úkonu:

17. september 2019

Dátum doručenia:

17. september 2019

Vážený pán xxxxx xxxxx, V zmysle § 14 ods 5. zákona Vám potvrdzujeme, že Vaša žiadosť bola obci Demänovská Dolina doručená a zaprotokolovaná pod spisovým číslom OCÚDD-SÚ-S2019/00282. S pozdravom Vinčurová

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

"Ing. Vinčurová Alena" <stavebnyurad@demanovskadolina.info>

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum doručenia:

23. september 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, dňa 12.9.2019 ste požiadal obec Demänovskú Dolinu o sprístupnenie informácií týkajúcich sa stavby súpisné číslo 159 na parcele 2926/400, zapísanej na LV č. 30, k.ú. Demänovská Dolina. V prílohe tejto emailovej správy Vám oznamujeme predĺženie lehoty na vybavenie Vašej žiadosti. Vinčurová

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Obec Demänovská Dolina <zivotneprostredie@demanovskadolina.info>

Dátum úkonu:

3. október 2019

Dátum doručenia:

3. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, dňa 12.9.2019 ste požiadal obec Demänovskú Dolinu o sprístupnenie informácií týkajúcich sa stavby súpisné číslo 159 na parcele 2926/400, zapísanej na LV č. 30, k.ú. Demänovská Dolina. V prílohe tejto emailovej správy Vám posielame rozhodnutie spolu s prílohami. Moravčíková -- S pozdravom Ing. Lenka Moravčíková - referent životného prostredia Obecný úrad Demänovská Dolina Demänovská Dolina 258 031 01 Liptovský Mikuláš www.demanovskadolina.info